Kdo šéfuje šéfům?

Bývalý ředitel lidských zdrojů ve společnosti IBM Andrew O'Keeffe vydal knihu s názvem The Boss (Šéf), kterou napsal ve formě románu. Vysvětluje, že firemní vůdcové a manažeři HR selhávají v řízení zaměstnavatelsko-zaměstnaneckých vztahů proto, že si neuvědomují zřejmou skutečnost - že je třeba řídit „šéfování šéfů".

„Neuvědomujeme si nebo si nechceme přiznat, že vztahy lidí s jejich šéfy jsou emocionálního charakteru," říká O'Keeffe. „Když se zeptáte lidí na jejich šéfa, jako jsem to udělal já, dostanete okamžitou emocionální reakci - dobrou, nebo špatnou. Jen velmi zřídka jsem zaznamenal neutrální odpověď."

Svou knihu se rozhodl napsal jako román s využitím skutečných příběhů právě proto, aby odhalil emocionální vztahy mezi lidmi a jejich šéfy a ukázal, že mají zásadní vliv na duševní stav a výkony zaměstnanců. Jestliže chce firma systematicky zvyšovat úroveň svých manažerů a omezovat negativní emocionální reakce zaměstnanců, měla by se držet následujících tipů:

- Navrhujte „proveditelnou" práci. Chcete-li manažerům umožnit, aby vykonávali svou práci, v první řadě byste měli jejich role strukturovat tak, aby měli smysluplný počet podřízených. S více než devíti přímými podřízenými již manažeři začínají mít problémy. Je také třeba, aby vaše organizace jasně definovala, co znamená úspěch manažera v očích nejvyššího vedení.

- Najímejte správně. Nábor je 90 procent úspěchu. Nedovolte proto středním manažerům, aby jmenovali nižší manažery bez schválení shora. Používejte nábor jako měřítko kvality a zajistěte, aby vaši manažeři měli interpersonální dovednosti.

- Poskytněte jim nástroje. Poskytněte manažerům praktické vůdcovské nástroje pro nábor zaměstnanců, plánování a hodnocení jejich práce, rozvoj a řízení platů a odměn.

- Investujte do rozvoje dovedností. Většina manažerů je jmenována do své role díky svým technickým dovednostem. Lidská stránka jejich práce je však velmi důležitá a je třeba ji rozvíjet.

- Zajistěte odpovědnost manažerů. Vyšší vůdcové by měli vědět, jak dobře jejich manažeři zvládají své odpovědnosti a pomáhat jim, aby je nezanedbávali.

-kk-

Zdroj: Chief Learning Officer - americký časopis a server pro manažery vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Learning Officer