Kdy být koučem a kdy manažerem?

Manažeři potřebují k úspěšnému vedení dovednosti manažera i kouče. Aby byl tento styl řízení efektivní, musí mít manažer jasno v tom, kdy „obléct který kabát“. Stále více zaměstnavatelů je přesvědčeno o výhodách manažerského stylu kouč. Zvládání rolí manažera, lídra a kouče ale vyžaduje řadu dovedností a taktu.

Firmy potřebují definovat a respektovat tenkou linii mezi povzbuzováním svých manažerů, aby přijali méně direktivní postoj za určitých situací a zároveň si nesebrali vítr z plachet jako manažeři. Měly by také zajistit, aby manažeři chápali hranice mezi koučováním, řízením a poradenstvím. Rozvoj manažerů-koučů je u firem, které mají o koučování zájem, velmi běžnou praxí. V některých případech se ale může vymknout z rukou a zaměňovat koučování za řízení.

Jasné direktivy jsou v oblasti manažerské etiky a pravomocí neméně důležité, protože se potýkají s často důvěrnou problematikou s možností konfliktu zájmů.

Další oblast tenkého ledu je důvěrnost. Když manažer někoho koučuje a pozná ho díky tomu blíže, prohloubí to jejich vztah, což v sobě nese diskriminující potenciál.

Jedním z nejosvědčenějších způsobů, jak povzbudit manažery, aby si udrželi styl kouče, je opakovaně odměňovat a uznávat tyto dovednosti a praxi. Je také vhodné zavést systém, kdy se bude prověřovat a přizpůsobovat personální situace schopnostem manažerů koučovat a tento systém bude svázán s motivačními prvky.

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management