Když sex cloumá pracovištěm

Když sex cloumá pracovištěm

Naprostá většina manažerů jakékoli intimní vztahy na pracovišti odmítá. Nemyslí tím pochopitelně jen takové vztahy na konkrétním pracovním místě, ale důvěrné vztahy mezi zaměstnanci obecně. Nyní, v předvánoční době se téma intimit na pracovišti opět stává aktuálním. Jak ukazují četné výzkumy, šéfové v tomto čase mnohem ostřeji sledují své podřízené, a to nejen na firemních vánočních večírcích. Dělají to proto, aby intimity, potažmo sex, vstupovaly do jejich obchodu co nejméně a napáchaly tak co nejméně škod. Jsou si totiž jisti tím, že důvěrné vztahy mezi zaměstnanci v důsledku znamenají negativní vliv na týmovou spolupráci a celkovou produktivitu firmy.

Problém intimního charakteru může vzniknout nečekaně, například při náhodném setkání dvou zaměstnanců u kopírky, může mít však neblahé důsledky pro kariéry obou těchto lidí i jejich zaměstnavatelů. O něco horší je to možná ještě v intimních vztazích nařízených s podřízenými. Například ve Velké Británii, kde se stále dodržuje tradice dlouhé pracovní doby je však pro zaměstnance vyvarování se intimních vztahů na pracovišti velice těžké. Manažeři jim nechtějí ubírat možnost scházet se a bavit například na již zmíněných vánočních večírcích, chtějí jen udržet kontakty mezi zaměstnanci na takových akcích v určitých mezích, aby již dále nezasahovaly do povánočního chodu firmy. Pořádají proto setkání se zaměstnanci, které jsou jakousi prevencí nevhodného, příliš intimního chování. Stále více firem již pro takové případy disponuje psanou politikou.

**Datum vydání:** XII/2002
Zdroj: HumanResources.com - kanadský portál pro zaměstnance i zaměstnavatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje HumanResources.com