Klíč k lepší výkonnosti

Klíčem k lepší výkonnosti v organizacích není jen získání více kompetencí. Úkolem vůdců je pochopit, jaké kompetence mají jednotliví zaměstnanci a hledat způsoby, jak plně využít jejich dovedností, znalostí a zkušeností. Článek přináší šest doporučení.

- Poskytněte zaměstnancům příležitosti pro rozvoj jejich znalostí a dovedností. Někteří vůdcové si myslí, že je podřízení zastíní. Jiní svým lidem nevěří. Bojí se delegovat úkoly, jelikož v zaměstnancích nevidí potřebné kvality. Čím dříve si ale vůdce uvědomí hodnotu zapojení zaměstnanců do plnění firemních cílů, tím rychleji se těchto cílů dosáhne.

- Motivujte zaměstnance, aby dosahovali více. Většina vůdců dokáže své lidi motivovat k učení a budování dovedností. Již méně jich však umí inspirovat k používání znalostí, aby dosáhli lepších výsledků. Zkuste vyzvat zaměstnanci, aby přišli s vlastním plánem, jak chtějí svými znalostmi a dovednostmi přispět firmě.

- Zavádějte lepší myšlenky. Úspěšný vůdce musí vědět, že nemá monopol na myšlenky. Naopak by se měl aktivně zajímat o myšlenky druhých a vyzývat je, aby s nimi přicházeli.

- Podporujte inovace a riskování. Strach bývá často důvodem nižší výkonnosti. Pokud firma nevymezí zaměstnancům prostor, v němž mohou přicházet s inovacemi, připravuje se o mnoho efektivních myšlenek.

- Hledejte příležitosti, jak těžit z kompetencí. Pokud vůdce nebude hledat možnosti, jak využít kompetence svých lidí, celkové znalosti, dovednosti a zkušenosti pracovní síly budou neproduktivní.

- Získávejte a rozvíjejte správné dovednosti. Jasně formulujte požadavky na obsazované pozice a budujte firemní kulturu založenou na podpoře inovací, riskování, měření výkonnosti a odpovídajícím odměňování.

-kk-
Zdroj: Employers Group - Portál pro řízení lidských zdrojů.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Employers Group