Klíčoví lidé jsou motorem angažovanosti i hybatelem změn ve firmě

Každý z nás máme své poslání, vizi, která vychází z potřeby dělat něco, co pro nás má smysl. Nejdůležitější je, si ji uvědomit. Zároveň třetinu života strávíme v práci, a tedy řešit i pracovní poslání dává velký smysl. Co však dělat v případě, že mě práce nebaví, neodpovídá mé představě a směřování? Nízká míra angažovanosti pro zaměstnavatele představuje problém, který musí sám řešit.

Mgr. MUDr. Vratislav Kalenda, MSc. in SHRM Jednatel, ředitel, senior konzultant IMage Lab

V kontrastu vůči osobní vizi stojí vlastní vize firmy. Společnosti mají své vlastní individuální představy o směru, které mají jasně deklarované v definici poslání, strategie, změnových projektů, hodnot apod. Vizi plošně rozkládají na bedra svých lidí a očekávají, že ji budou naplňovat. Zatímco však vlastní uvědomění si vize je už ve firmách snad každému zřejmé, dosažení souladu mezi oběma stranami – zaměstnanci a firmou je novou misí, kterou se dnes, ještě více než když dříve, snaží zaměstnavatelé naplňovat.

Prvním krokem, aby se tak stalo, je měření zaměstnanecké spokojenosti, které nám umožní zjistit, do jaké míry jsou lidé spokojení a angažovaní. Užitečné je zjistit tzv. index angažovanosti, který se často generuje přes otázku, zda by zaměstnanec doporučil práci ve společnosti svým přátelům či příbuzným. Pokud je výsledek nízký, nastává problém s fluktuací a náborem. Významnou roli v podpoře angažovanosti pak hrají manažeři, a především klíčoví lidé, kteří mají tu moc stav změnit.

Často, když navštěvujeme společnosti s našimi konzultanty, řešíme to, kdo vlastně jsou pro firmu tito klíčoví lidé, kteří by vizi měli nést. Jak je definovat a vytipovat. Odpověď totiž nebývá nasnadě. Ne vždy se jedná o seniorní manažery. Mnohdy to ani nemusí být lidé, kteří jsou nenahraditelní s ohledem na své zkušenosti nebo schopnosti, jak si řada zaměstnavatelů myslí. Mohou to být třeba operátoři call centra, na kterých záleží, zda bude firma schopna vhodně komunikovat například změny vůči klientům...

Klíčoví pracovníci jsou obecně lidé, kteří mají schopnost pracovat s emocemi a mají vliv na to, že se ve firmě něco začne, nebo naopak přestane dělat.  A především, jedná se o lidi, kteří vykazují velkou míru souladu svých osobních hodnot s hodnotami společnosti. Právě tato míra totiž udává, nakolik budou přesvědčeni a schopni investovat veškerou svou energii, aby uvedli věci do pohybu. Tyto lidi potřebuje firma najít a dále rozvíjet!

Osobně na základě mnohaleté praxe považuji za naprosto zásadní nástroj pro vytipování klíčových lidí 360stupňovou zpětnou vazbu. Velmi jednoduše a na základě plošného hodnocení totiž identifikuje potenciální lídry – hybatele změn a motory angažovanosti ve firmě, chcete-li. Pro firmu jsou nenahraditelní právě z tohoto pohledu.

Ta nejlepší řešení vznikají společně

V současné době je jednou z největších výzev v otázce angažovanosti, s ohledem na nastupující trendy Průmyslu 4.0, schopnost získat angažované lidi pro agilní transformaci a agilní přístupy. Myslím, že právě sem se na závěr hodí doplnit odkaz na motto naší firmy: „Ta nejlepší řešení vznikají společně“, které jednoduše vyplynulo z našich letitých zkušeností. Tak komplexní změny, které totiž nyní do firem přicházejí, není člověk schopen zrealizovat sám. Je potřeba se na změnách ve firmě dohodnout. Mít na to nástroje a přizpůsobit tomu to, jak firma funguje, přemýšlí i jak se řídí a vše dobře komunikovat. To je poměrně komplexní záležitost, která často vyžaduje nadhled a musí vycházet shora, stejně jako většina změn, které mají mít hlubší dopad a dlouhodobý efekt.