Kolegové jsou zdrojem stresu na pracovišti

Podle nedávného průzkumu na webových stránkách Monster, kterého se účastnilo 2 200 zaměstnanců, považuje celá třetina Britů za hlavní zdroj podráždění na pracovišti své spolupracovníky.

Zaměstnanci jsou znechuceni kolegy, kteří nezvládají svou práci termínově i věcně a na dalším místě je iritují ti, kteří si potrpí na klepy, požívají jídla, po kterých jim páchne dech, nenabídnou se nikdy, že připraví občerstvení (kávu, čaj apod.) nebo mají obtěžující a hlasité vyzvánění.

Monster navrhuje, aby byli zaměstnanci povzbuzováni probírat a řešit tyto zdánlivě nedůležité problémy v pokud možno uvolněné atmosféře.

„To, že se cítí podráždění nebo se zlobí na své kolegy, je jeden z nejběžnějších příznaků zbytečného stresu na pracovišti,“ říká A. Townsend, zaměstnanec Monster.

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management