Konec kouření na pracovišti

Konec kouření na pracovišti

Kouření je jedním z nejzávažnějších faktorů ohrožujících pracoviště, ve vyspělých zemích je však již znatelně na ústupu. Problémy naopak přetrvávají v rozvojových oblastech a zemích, které vyrábějí tabák. Letošní zpráva Mezinárodní organizace práce (ILO) [http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/tobacco/tobacco_report.pdf|Kouření na pracovišti: přehled národních a místních regulačních opatření] přináší přehled snah o zavádění nekuřáckých pracovišť ve světě.

Ze zprávy jasně vyplývá, že mnozí zaměstnavatelé se problémem kouření vážně zabývají. Zavádějí například pobídky pro zaměstnance, aby přestali kouřit, nebo zvláštní dozor nad dodržováním zákazu. Důležitou hrají také odbory vyvíjející tlak vlády, aby prosazovaly strategie ke snižování kouření pomocí zákonů, národních programů, koordinačních orgánů, opatření v oblasti reklamy a masivních kampaní.

Zpráva shrnuje šest prvků, které pomáhají kouření z pracovišť vymýtit:
- vytváření partnerství vlád, zaměstnavatelů, odborů a mezinárodních a náboženských organizací,
- uznání, že kouření je problém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- informace a komunikace podporující úspěšné prosazení právních předpisů,
- konkrétní postupy: studie analyzuje 18 směrnic, které pomohly prosadit pracoviště bez tabákového kouře,
- programy na pracovištích zaměřené na odstranění návyku a na zábranu kouření,
- podnikové politiky zaměřené na odstranění tabákového kouře aktivně podporované odborovou organizací.

-kk-

**Datum vydání:** XII/2004
Zdroj: Práce a sociální politika - Noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Práce a sociální politika