Konference pro manažerské osobnosti

Přemýšlíte, jak z pozice HR více prospět byznysu své společnosti? Chystaná konference HODNOTY SRDCEM ÚSPĚCHU společnosti People Management Forum se zabývá opomíjeným faktorem dobrého ekonomického výsledku: správně nastavenými firemními hodnotami. Silné téma podpoří významné osobnosti: Marek Eben, Jiří Stránský, Tomáš Březina, Pavel Kohout a další. Přijďte se inspirovat konkrétními návody, jak žitá důvěra, slušnost a odpovědnost povedou vaši společnost k dlouhodobé ziskovosti!

Které téma je v současném podnikatelském prostředí České republiky nejaktuálnější? Společnost People Management Forum už si druhý rok odpovídá, že jsou to etické normy chování, které neovlivňují jen naše svědomí nebo náladu, ale také ziskovost. Podle průzkumů si například málo důvěřujeme. Při jakémkoliv jednání se jistíme smlouvami, nastavujeme složité schvalovací procesy. To způsobuje zpomalení každodenního chodu firem, zvyšuje transakční náklady a zdražuje výsledné produkty či služby. Pokud ve firmě panuje důvěra mezi managementem a zaměstnanci, je to znak, že firma je zdravá. Důvěra se však nedá nařídit či nastolit firemní směrnicí. Přináší ji každodenní slušnost, korektnost a integrita a nejlépe se získává osobním příkladem. „Manažer, který informuje zaměstnance, že je potřeba využít každou minutu pracovní doby a sám přichází do práce před polednem a odpoledne mizí na golf, nemůže mít nikdy tým, který s ním potáhne za jeden provaz,“ říká Hana Krbcová, viceprezidentka společnosti People Management Forum.

Mezi řečníky vystoupí jednak osobnosti, které inspirují. Věříme, že se jim podaří v účastnících podpořit napojení se k tématu. Jsou to například teolog a biolog Marek Orko Vácha, moderátor Marek Eben nebo spisovatel Jiří Stránský. Další část je věnovaná praktické rovině. Inspirovat účastníky budou jednak majitelé a ředitelé svých společností Tomáš Březina a František Vrábel, dále Michaela Chaloupková a Hana Krbcová ze společnosti ČEZ s jejich projektem z této oblasti. Konferenci uzavře mozaika několika konkrétních případových studií a metod, které si budou moci účastníci odnést s sebou.

Věříme, že společenská změna začíná od diskuse. Organizace People Management Forum se proto spojila s Transparency International a společně kromě konference připravuje diskusní setkání v Senátu Parlamentu ČR, které se věnuje tématu etiky v podnikatelském prostředí. Vystoupí zde významní podnikatelé a další osobnosti, například novináři Sabina Slonková a Erik Best či Weston Stacey z Americké obchodní kamery.

Konference se uskuteční 14. 5. v klubu SaSaZu, kde se můžete těšit také na vynikající a vyhlášenou asijskou kuchyni. Více se můžete dozvědět na http://konference.peoplemanagementforum.cz/konference/