Konfuciovy vůdcovské principy platí dodnes

Kladete si otázku, jak vést vaši firmu v době, kdy stará pravidla přestávají platit a jedinou jistotou zůstává nejistota? Inspirujte se pravidly, která fungují již dva a půl tisíce let. V té době napsal čínský filozof a státník Konfucius své Analekty, sbírku aforismů a moudrostí, které platí dodnes. Manažeři a podnikatelé mohou z tohoto díla využít tři základní principy.

- Především buďte ctnostní. Jedním z nejdůležitějších konfuciánských principů je nadřazenost ctnosti. Konfucius říká, že etické jednání je důležitější než zisk. Nejen, že je to správné, ale z dlouhodobého hlediska to vede i k bohatství.

- Vládněte moudře a spravedlivě. Konfucius upozorňuje na to, že vůdcové často zapomínají na ty, kteří jsou pod nimi, což se ještě výrazněji projevuje v krizových obdobích. Dobrý vůdce se vždy stará o lidi kolem sebe, aby prospíval všem. Zejména během krizí projevuje lidem respekt.

- Přemýšlejte a pak jednejte rozhodně. Než se rozhodne něco udělat, měl by vůdce podle Konfucia důkladně přemýšlet. Pak by však rychle měly následovat rozhodné kroky. Příliš dlouhé čekání by jej mohlo připravit o důležité příležitosti.

-kk-

Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com