Koučem v pěti krocích

Koučem v pěti krocích

Současná doba si žádá, aby byl management schopen nepřetržitě rozvíjet své zaměstnance a uchoval si tak ve svých řadách ty největší talenty. Studie hovoří o tom, že zaměstnance kromě platu a benefitů zajímají zejména možnosti kariérního rozvoje. Chtějí mít se svými nadřízenými skutečný vztah založený na otevřené, oboustranné a upřímné komunikaci o jejich schopnostech, zájmech a názorech. Přejí si, aby jim nadřízení naslouchali, říkali své názory a nabízeli podporu. Článek popisuje pět základních dovedností které jsou nutné pro proces koučování zaměstnanců a uchování jejich talentů:

- naslouchání zaměstnancům,
- zvyšování úrovně zaměstnanců v oblasti výkonnosti, pověsti a kariérních cílů (prostřednictvím zpětné vazby),
- rozšiřování povědomí zaměstnanců o celofiremních strategiích (za hranice jednotlivých oddělení),
- pomoc při určování reálných možností osobního rozvoje a vytváření rozvojových plánů,
- podpora a pomoc při uvádění osobních plánů do praxe.
Zdroj: Career Systems International - Internetové stránky americké konzultantské společnosti
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Systems International