Kvality odvážných ředitelů HR

Kniha s názvem "The Trouble with HR: An Insider's Guide to Finding and Keeping the Best People" amerických autorů Johnnyho C. Taylora a Garyho M. Sterna popisuje mimo jiné kvality „odvážných“ ředitelů lidských zdrojů. Co tedy musí takový odvážný ředitel ukázat, aby mohl být efektivním vůdcem?

V první řadě by měl jednat jako vůdce. Většina ředitelů HR totiž dle autorů nevede, ale následuje. Následují soudobé trendy, další osobnosti svého oboru nebo jiné vůdce, kteří jim ukazují, co mají dělat. Jestliže budete neustále někoho následovat, nebudete experty vy, nýbrž oni.

Vytváří fungující kulturu

Každá firma si vytváří vlastní kulturu. Odvážný ředitel HR přebírá vlastnictví kultury, úzce spolupracuje s výkonným ředitelem a hraje zásadní roli v budování atmosféry, která přinese úspěch. Za úspěšně fungujícími společnostmi stojí ředitelé HR, kteří mají cit pro talent a strategii získávání kvalitních lidí.

Zvažuje budoucí cíle

„Většina ředitelů HR se pouze snaží projít dnem bez újmy. Pokud je nenapadne výkonný ředitel nebo neponíží nejvyšší vedení, byl to dobrý den,“ píší autoři knihy. Odvážný ředitel HR se však nesoustředí jen na dnešek, zvažuje dlouhodobé cíle a vytváří dlouhodobé strategie. Ví, že jeho dnešní rozhodnutí může ovlivnit firmu po následující roky.

Věří si

Řada ředitelů HR se podceňuje, pochybuje o sobě. Čeká na signály od výkonných ředitelů nebo nejvyššího vedení. Odvážní mají svůj plán řízení lidských zdrojů a nebojí se jej prosazovat.

Přizpůsobí se změnám obchodního prostředí

Někteří ředitelé HR ustrnuli v minulosti a drží se postupů, které fungovaly včera. Odvážní zvažují nové strategie na základě měnících se globálních podmínek, nových konkurentů, nově uvedených produktů a rostoucího, nebo klesajícího podílu na trhu.

Vyžaduje odpovědnost svých lidí

Navzdory obecnému dojmu není odvážný ředitel HR vždy hodný nebo přátelský. HR funkce je pro firmu zásadní, a proto vyžaduje kvalitní lidi s odpovědným přístupem k práci. Dny, kdy neúspěšný pracovník z oddělení financí či marketingu našel automaticky útočiště v HR, již minuly.

Pracuje beze strachu

„Staří“ ředitelé HR byli zmítáni strachem. Báli se o ztrátu zaměstnání, nebyli si jisti svou rolí v organizaci a považovali se za outsidery. Jednali z pozice defenzivy. Odvážný ředitel HR vede jasným směrem, určuje strategii, spolupracuje s ostatními, věří svým dovednostem a dokáže se postavit nesouhlasu. Není motivován strachem, ale snahou dělat to nejlepší pro organizaci.

Vyvažuje dvě základní potřeby

Jednou z nejobtížnějších součástí práce ředitele HR je dosáhnout rovnováhy mezi očekáváním nejvyššího vedení, že bude dělat to nelepší pro firmu, a stejně silným přesvědčením zaměstnanců, že úkolem HR je zajišťovat jejich zájmy a být jejich advokátem. Efektivní HR vůdce má na prvním místě zaměstnance, přesto je zvládá vyvažovat se zájmy firmy.

-kk-

Zdroj: Human Resource Executive Online - novinky, strategie a zdroje pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Human Resource Executive Online