L&D se mění vlivem (nejen) technologických trendů. Jsme na to připraveni?

Training & Development Forum

Jsme připraveni na změny v oblasti firemního vzdělávání a rozvoje? Titulní otázku k zamyšlení předložil publiku Donald H. Taylor, předseda The Learning and Performance Institute a zároveň jeden z hlavních řečníků letošního již 7. ročníku Training & Development Fora.

Setkání proběhlo dne 20. října v prostorách Orea Pyramida Hotelu v Praze a letos se jej zúčastnilo okolo 140 specialistů vzdělávání, HR manažerů a těch, které zajímají novinky v oblasti rozvoje lidských zdrojů. 

Tradičně bylo toto setkání věnováno zejména prezentaci nejnovějších trendů a výzev v této oblasti, která se dynamicky vyvíjí. Mezi hlavní témata letos patřila zejména problematika zvyšování angažovanosti zaměstnanců v jejich rozvoji a vzdělávání, ale také měření efektivity a návratnosti vynaložených prostředků do vzdělávání. Jaký pohled na to mají profesionálové? Co se osvědčilo v praxi? Odpovědi na tyto otázky se diskutovaly v průběhu celého programu, ať už během samotných prezentací, anebo specificky zaměřených minidiskuzí a minitréninků, které si top vision, jakožto organizátor celé akce, pro letošní ročník připravil.

Úvodem Donald H. Taylor nabídl poutavé zmapování stávajících trendů v oblasti vzdělávání, které se ve společnostech objevují, a v návaznosti na technologické změny a jejich využití v marketingové oblasti, především tedy online marketingu, dal publiku prostor pro zamyšlení se nad možnou reakcí a adaptací L&D.

Jaké jsou tři hlavní objevující se trendy, na které nesmíme ve vzdělávání a rozvoji zaměstnanců zapomenout?

  • Kolaborativní učení
  • Personalizace
  • Mobilní řešení

Jsou vám tyto pojmy dobře známé, anebo cizí? Pak se s nimi rychle seznamte.

V přednáškovém bloku se dále hojně diskutovalo měření efektivity včetně vazby na byznys výsledky, které dále diskutovaly Adéla Boučková a Monika Šamonilová z České spořitelny. Na studii vlastního talentového programu představily, že jeho užitečnost se v praxi dá změřit. Nechyběl ani bližší rozbor měření efektivity adaptace v retailových činnostech této společnosti a celý blok byl proložen faktickými údaji z vlastního šetření.

Dopolední vystoupení uzavřela problematika angažovanosti zaměstnanců v L&D, aneb (jak bychom toto téma mohli také velmi stručně ohraničit) Zakopaný pes je ve firemní kultuře. Hana Stalmachová, za HR Development společnosti T-Mobile, Lucie Popelková, za L&D Siemensu, a Jana Havlíčková, HR ředitelka společnosti PRECIOSA, představily efektivní nástroje, které se jim v praxi osvědčily.

Posluchači se tak seznámili například s T-Mobile Univerzitou, která již třetím rokem zdarma zajišťuje všem zaměstnancům společnosti vzdělávání s pomocí sboru interních trenérů na principu skutečných univerzit (včetně semestrálních promocí). Lucie Popelková pak představila rozvojovou koncepci 70:20:10. Že netušíte, co tato procenta znamenají? 70 % vzdělávacího plánu tvoří ve firmě praktické učení, 20 % sdílení zkušeností a 10 % klasická školení. V Siemensu totiž věří, že 70 % toho, co lidé musí o své práci vědět, se dozvědí od svých spolupracovníků.

Úplný závěr dopoledního bloku následně patřil vizuálně propracované prezentaci Jany Havlíčkové, která k tématu angažovanosti zaměstnanců přispěla například i náhledem na objevující se problematiku gamifikace, která do procesu vzdělávání zapojuje herní prvky a podporuje tak pozornost a motivaci pracovníků.

Odpolední část programu již poté probíhala velmi interaktivně formou krátkých diskuzí a tréninků, které byly zaměřeny na aktuální témata a vedeny předními odborníky na vzdělávání. Účastníci měli možnost výběru z několika zcela konkrétních problematik (například On the job learning, Kompetenční modely, Neurolingvistické programování, Koučování, Interní trenéři a další) a mohli tudíž živě diskutovat o oblastech, které se jich přímo týkají, a celé setkání tak získalo hlubší a dle atmosféry velmi přínosný a prakticky orientovaný nádech.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili, a pomohli nám vytvářet sdílné a inspirativní prostředí. Těšíme se na další setkání s vámi u příležitosti dalšího ročníku Training & Development Fora!

Training & Development Forum 2015 Training & Development Forum 2015Training & Development Forum 2015Training & Development Forum 2015