Lean v HR? Největší světové setkání HR profesionálů říká ano

TWI & Lean HR Summits, Jaksonville, Florida, USA, 14. - 15. 5. 2015

14. – 15. 5. 2015 proběhly v americkém Jacksonville hned dvě zásadní konference. Spojení Training Within Industry a Lean HR se ukázalo jako atraktivní téma, které přitáhlo přes 100 účastníků z různých oborů podnikání z celého světa. Otázka, kterou si přednášející a účastníci kladli, nezněla „jaká je role Leanu v HR“, ale „jaká je role HR v Leanu“.

Podle jednoho z klíčových řečníků, Mikea Hoseuse, autora knihy Toyota Culture, je tato role naprosto zásadní. „Lean transformace může být úspěšná a jít za obvyklou hranici implementace nástrojů Lean pouze v případě, že společnost definuje účel, proces, lidi a řešení problémů (Purpose, Process, People, Problem Solving). HR hraje klíčovou roli ve všech čtyřech oblastech, ale zejména v účelu, lidech a řešení problémů. Lean HR Summit napomáhá budovat dovednosti a znalosti potřebné pro úspěch,“ prohlásil Mike Hoseus. Summit ukázal, že HR profesionálové mohou hrát vedoucí roli v zavádění štíhlého myšlení ve firmách, pokud ovšem mají dostatečné know-how. HR se tak může posunout ve své strategické roli od „hlídačů pravidel“ k „Lean šampiónům“.

Partnerky DMC management consulting Markéta Šimáková a Jitka Tejnorová se tohoto největšího setkání HR profesionálů zúčastnily a považují je za začátek další etapy vývoje role HR. „Summit ukázal, že Lean v HR je téma, které doslova hýbe světem. Načerpaly jsme mnoho inspirace, kterou hodláme sdílet s českými a slovenskými firmami. Budeme přitom spolupracovat s klíčovou osobností Leanu, Davidem Meierem, autorem knih The Toyota Way Fieldbook a Toyota Talent. Jeho unikátní zkušenosti s Leanem ve výrobě i HR chceme zprostředkovat našim klientům,“ říká Markéta Šimáková.

Partnerky DMC management consulting Markéta Šimáková a Jitka Tejnorová s autorem knihy Toyota Talent Davidem Meierem

„Moderní nástroje Leanu jsou velmi dobře uplatnitelné i mimo výrobu,“ doplňuje Jitka Tejnorová a dodává: „Ačkoli se to nezdá, v HR zůstává (nejen v porovnání s výrobou) velké množství neefektivních procesů, které často působí kontraproduktivně. Jako příklad bych uvedla případovou studii Kittitas Valley Healthcare, kde zavedením Leanu v oblasti talent management dokázali zmenšit počet typů pracovních pozic o 33%, což výrazně zvýšilo flexibilitu ve využívání talentů.

Výsledkem pilotního projektu na procesu náboru bylo zvýšení počtu kvalitních kandidátů o 25%. To jsou hodnoty, které jsou v „obvyklém“ HR nastavení považovány za nedosažitelné. Nástroje Leanu jako A3 report či Fishbone přinášejí v HR opravdové úspěchy.

Summitu se účastnily společnosti, které jsou etablovány i na českém a evropském trhu – např. Amazon s výsledky implementace metodiky Job Instruction Training Within Industry (TWI), IBM, kde metodiku TWI používají úspěšně již 75 let, Tokai Rika a další. Účastníci měli možnost vidět mnoho případových studií z různých oborů (výroba, zdravotnictví, služby), které ukázaly univerzálnost Lean nástrojů včetně Kata koučinku a jeho propojení s metodikou TWI. Klíčoví řečníci Summitu – Bob Miller, President Arches Leadership a bývalý Executive Director Shingo Prize, David Meier, Cheryl M. Jekiel, zakladatelka Lean Leadership Resource Center a Jamie Flinchbaugh, spoluzakladatel Lean Learning Center a spoluautor The Hitchhiker’s Guide to Lean, představili filozofii Leanu jako využitelnou ve všech oborech podnikání a inspirovali účastníky k novému směru myšlení v HR.

V DMC management consulting dále pokračujeme v intenzivní práci na zprostředkování nejmodernějších způsobů řízení a rozšiřování využití ověřených a fungujících nástrojů v českých a slovenských firmách. Naše trhy zůstanou konkurenceschopné pouze v případě, že dokážou úspěšně držet krok s vývojem ve světě,“ uzavírá Markéta Šimáková.

Více informací najdete na www.dmc-cz.com a stránkách Lean HR & TWI Summit: http://twihr.leanfrontiers.com

TWI institute

TWI (Training Within Industry) je vysoce efektivní metoda, která prostřednictvím zavádění mnohokráte prověřených standardů efektivně aplikuje zásady Leanu v provozu klienta. Přináší tak výrazné úspory i tam, kde již byly maximálně optimalizovány náklady na mzdy i materiál a kde zdánlivě není již jak šetřit. TWI spočívá v důkladné standardizaci a optimalizaci všech procesů ve firmě, nutné pro zavádění štíhlých procesů.

TWI institute realizuje TWI školení, certifikaci, koučování a vzdělávání rostoucí komunity odborníků a školitelů ve výrobě, stavebnictví, zdravotnictví a odvětví služeb po celém světě. Institut vytvořil velkou a rychle expandující síť certifikovaných lektorů poskytujících program TWI ve Spojených státech a po celém světě. TWI sídlí v Syracuse, NY a pobočky, školitele a klienty má ve 31 zemích na 6 kontinentech.