Letošní trendy na pracovištích

Letošní rok přinese podle odborníků trendy související s novými technologiemi, větší pružností práce i konflikty. Kariérní poradkyně Elizabeth Lengyelová shrnula tyto trendy do deseti oblastí.

- Tvrdá konkurence v boji o talenty. Firmy potřebují získat a uchovat talent spolu s tím, jak populace stárne a rozvíjí se globální ekonomika.

- Změna podstaty práce. Nové technologie, informace a způsoby komunikace radikálně změnily strukturu práce. Nejde o to, že lidé přijdou o práci, ale o potřebu nově pochopit práci v nových souvislostech.

- Uvážlivější postup ke konceptuálnímu věku. V současné době se přesouváme z věku informačního do konceptuálního. Brzy budou nejžádanějšími vlastnostmi na pracovišti empatie, schopnost poradit, vidět věci v širších souvislostech a být kreativní.

- Posun k životnímu stylu. Nastane posun od toho, že lidé dělí svou práci a osobní život k pochopení toho, že život mají jen jeden a práce v něm zabírá značný čas. Lidé se budou chtít cítit dobře a dávat najevo, kým jsou, ať budou v práci, nebo doma.

- Větší flexibilita práce. Flexibilita se stane mantrou dnešní pracovní síly.

- Řízení zdraví na pracovišti. Zaměstnavatelé si budou muset uvědomit, že bez zdravého těla a mysli zaměstnanci nepodají požadované výkony.

- Počítačová gramotnost. V současné době není místo pro počítačové analfabety.

- Dočasný svět práce. Již přestalo platit, že by se každý člověk mohl spoléhat na některou konkrétní vlastnost, s níž uspěje v jakékoli kariéře. Zaměstnání již nebude vždy garantovat lidem práci, vzdělávání nebo postup. Každý se musí o svou budoucnost starat sám.

- Vyjádření hodnot zaměstnance. Zaměstnanci si lépe uvědomí cestu ke svému osobnímu úspěchu. Firmy budou stavět svůj úspěch na tom, jak budou se zaměstnanci a jejich potřebami zacházet.

- Stupňující agrese na pracovišti. Na pracovištích přibývá spolu s očekáváními a nároky také počet interpersonálních konfliktů, což by zaměstnavatelé měli řešit.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com