Lidské zdroje v novém kabátě

V současné době jsme svědky měnící se podstaty funkce lidských zdrojů. Doposud šlo pouze o náklady, respektive snižování nákladů. Nový směr, jímž se lidské zdroje začínají ubírat, se však týká strategického rozvoje organizací, jednoduššího generování zisků a zvyšování návratnosti investic do HR.

Mnoho firem stále praktikuje původní přístup. Projevuje se to například v outsourcování, jakožto možnosti snižovat náklady. Představme si ale, že jednoho brzkého dne přestanou nahlížet na zaměstnance jako na výdaje a právní závazky a uvidí je pouze jako aktiva. Jak to potom bude vypadat? Zkusme nahlédnou do možné budoucnosti:

Lidské zdroje posunuly svou působnost do oblasti řízení lidského kapitálu a hledají způsoby maximalizace pozitivního vlivu zaměstnanců na úspěch firem. Jak vypadá běžný den manažera lidských zdrojů? Pravděpodobně začíná plněním této agendy:

- doporučení pro lepší IT nástroje pro virtuální týmovou spolupráci,

- prověření výsledků znalostního transferu mezi týmy,

- aktuality od zástupce pro vztahy se zaměstnanci.

Pak může následovat schůzka s výkonným ředitelem firmy, který chce poradit ze systémové perspektivy. Asi jste si všimli, že některé věci chybějí:

- Dodržování rovných příležitostí pro všechny zaměstnance, propouštění a podobné úkoly se přesunuly do právního oddělení.

- Řízení mezd bylo outsourcováno specializovaných externím firmám.

- Zmizely individuální popisy práce. Management se soustředí na efektivitu práce v konkrétních situacích.

Lidské zdroje se stávají zprostředkovateli talentu, který je klíčovou součástí flexibilních organizací. Podněcují inovace a sociální integraci zaměstnanců. Pomáhají usnadňovat práci s technologickými nástroji a přinášejí svým firmám zisk pomocí efektivního směrování lidského kapitálu. Když se přidáte k tomuto modelu budoucnosti již dnes, můžete získat větší kontrolu nad problémy lidských zdrojů a budováním intelektuálního kapitálu ve svých firmách.

-kk-

Zdroj: Workindex.com - rozcestník k řešením v oboru lidských zdrojů, nové informace pro personalisty
Zobrazit přehled článků ze zdroje Workindex.com