Loajální zaměstnanci nejsou samozřejmostí

Způsob, jakým se k sobě lidé v organizacích chovají, závisí na tom, jaký sdílí společný cíl a vizi. Zaměstnanci především usilují o to, aby se stali součástí většího celku a aby se podíleli na stejné věci. Studie americké manažerské asociace ukázala, že jsou-li hodnoty zaměstnanců v souladu s hodnotami organizace, jsou tito zaměstnanci spokojenější a produktivnější. Ne každý rád pracuje například ve firmě, která vyrábí zbraně či jejich součásti.

Jak tedy může firma poskytnout zaměstnanci dobrý pocit a potřebné zázemí, které je klíčem k loajalitě?
* Otevřená a častá komunikace. Jestliže firma své zaměstnance informuje otevřeně o tom, co se děje, mohou jí důvěřovat.
* Neustálé vzdělávání a jeho podpora. Průzkumy prokázaly, že firmy, v nichž byl přístup ke vzdělávání spíše laxní, vykazovaly vysoký obrat zaměstnanců.
* Vysoké nároky. Když zvednete laťku, zaměstnanci se budou cítit důležití.
* Poradenství v kariéře. Když zaměstnancům pomůžete dále růst, velmi rádi u vás zůstanou.
* Pozitivní zpětná vazba.
* Zapojení zaměstnanců do důležitých rozhodnutí.
* Pohovory s odcházejícími zaměstnanci (tzv. **exit interviews**), jejichž účelem je zjistit, proč dotyční odcházejí.

**Datum vydání:** VII/2002
Zdroj: Monster.com - přední světový pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monster.com