Manažer a jeho vliv na udržení lidí

Mám dlouhé zkušenosti s vedením lidí. A nejen, že mám přímé osobní zkušenosti z pozice manažera, ale mám i zkušenosti lektorské, kde získávám velmi zajímavou zpětnou vazbu ze strany účastníků školení. A ruku na srdce, manažerská školení jsou ta, která dělám nejraději. Pokud se jedná o řízení lidí, tak raději používám termín vedení. Manažer totiž neřídí, ale snaží se lidi vést, motivovat, inspirovat a být jim k dispozici. Proto by měl být koneckonců leader.

Robert Němeček, Via Libertatis

Mnoho manažerů se leadery (lídry) nazývá, ale jen málo z nich jimi opravdu je. A proč? Protože sami neví, co role manažera zahrnuje, nebo se o to ani nestarají. A pak jsou zklamáni, když jim lidé odcházejí (sám mám zkušenost s manažerem, kterého bych v životě manažerem nenazval a který měl na svědomí odchody několika velmi kvalitních středních manažerů, než byl de facto role manažera zbaven).

Navíc v dnešní době, kdy je stále ještě velká nabídka pracovních míst, je potřeba se o zaměstnance starat, rozvíjet je a mít o ně reálný zájem, abyste je udrželi. Sám vím, jaké to je pracovat pod člověkem, který se chvílemi chová až psychopaticky. A jak tedy na to?

Manažer jako nadčlověk

Manažer je na vyšší úrovni, než řadoví zaměstnanci. Víc smí, má větší odpovědnost, nemusí být dlouho v práci jako řadoví zaměstnanci atd. Já bych však vůbec s ničím, co je zde uvedeno, nesouhlasil. Manažer je součástí stejné posádky jako vy nebo já, je na stejné palubě. Není na vyšší úrovni, i když si to často myslí. Je na stejné úrovni jako vy jen s odpovědností za tým nebo firmu, tj. za lidi. Ani odpovědnost nemá, nebo nemusí mít větší, ale to záleží na jednotlivých rolích (samozřejmě GŘ nese odpovědnost za celou firmu, manažer týmu jen za tým a jeho výsledky), ale ne vždy je jeho odpovědnost větší, než třeba někoho z týmu. Ani zaměstnanci nemusí být 8-9 hodin v práci, často jsou také mimo firmu aj.

Samozřejmě, že nejlepší je nechat manažery si manažerské role a situace s lidmi nanečisto vyzkoušet. K tomu slouží školení, koučinky aj. Proto následný výčet přístupů a chování berte pouze jako můj pohled na základě mých zkušeností, a to pro představu toho, jak by měl manažer v dnešním světě fungovat.

Víc kamarád než šéf

Pokud se o vás váš manažer zajímá, zná i vaši povahu, zná vaše rodinné příslušníky a chová se ke všem dobře, tak je to dáno jeho „obyčejným“ zájmem o vás. Pokud má s vámi nastavený vztah, občas spolu zajdete na oběd nebo večer na pivo, tak se o vás leccos dozví. A také vy o něm. Nikdy však tyto informace nesmí proti vám použít. Pokud dovedete komunikovat na přátelské úrovni, pak bude zřejmě manažer i empatický se schopností poskytnou zpětnou vazbu. A nejen ji poskytnou, ale hlavně ji i od vás přijímat.

Respekt a důvěra (2 hlavní složky autority)

Respekt před vámi manažer mít musí. Ale hlavně i vy před ním. Musí být na něm něco k respektování, nějaká dovednost, zkušenost, vzdělání, vlastnost či cokoliv, co vás zajímá, co je mimořádné. Respekt by měl souviset i s jeho prací šéfa. A zároveň je třeba, abyste k němu měli i důvěru. Jak dosáhnout důvěry? Jak jsem uvedl, tak občas oběd či večer pivo, teambuilding, pomoc vám, jste-li přetíženi aj. Určitě je za tím i spravedlnost a čestnost, že nezneužije žádné údaje o vás. Tím si u vás získává manažer důvěru. A pokud je respekt s důvěrou v rovnováze, pak hodně věcí běží jakoby samo. Pak si najednou přirozeně všichni uvědomují, že je váš šéf leader a vy si to pořádně ani neuvědomujete.

Komunikativnost

Pozor, nepleťte si schopnost úkolovat s komunikativností. Komunikace musí být vždy oboustranná. Pro vás je užitečný prostor se zeptat při zadání úkolu (tzv. metoda SMART – Specifický, Měřitelný, Akceptovatelný/Akceptovaný, Reálný a Termínovaný úkol), nebo i později, pokud se potřebujete v něčem poradit. A pokud vám nevyhovuje to, jak často nebo jak s vámi manažer komunikuje, tak se nebojte ozvat, ať to ví on či případně i jeho nadřízení, a frekvenci komunikace tomu přizpůsobí.

Schopnost zadávat úkoly a mít nastavené cíle

Práce manažera je o organizaci a zvládnutí věcí často za pomoci dalších kolegů. Většinou jste vy těmi, kteří úkol musí splnit. Úkol by měl být SMART a měl by přispívat k tomu, aby se dařilo vám všem plnit firemní vizi, firemní cíle a zvládat tak to, co bylo již dříve naplánováno. U větších firem se může jednat jen o týmové cíle a úkoly. Ty však musí navazovat na strategii a koncepci v celé firmě. Ale plánování a úkolování lidí je primárně práce vedoucích.

Time management

Pokud máte vše zvládat, tak i vy potřebujete dobře plánovat a prioritizovat aktivity. Plánovat umíme prakticky všichni, ale už méně lidí si uvědomuje, že úkoly musí mít i prioritu. A je vhodné pracovat tak, aby v týmu bylo opravdu jen minimum úkolů, které jsou NYNÍ urgentní a důležité. Když to však umíte a jste dostatečně asertivní (šéfové bývají velmi často asertivní a je to i velmi potřebné umět prosadit zdravě své požadavky), pak dokážete umět říci NE na aktivity, které jednoduše nestihnete. A u manažerů je to stejné. I oni musí umět plánovat, a to nejen svůj čas ale i čas všech svých podřízených.

Není těžké být manažer, jak je vidno. Jen na to musíte mít buňky (ne každý z nás může vést lidi či tým), pracovat poctivě s lidmi, umět jim naslouchat a hlavně dokázat říkat NE, pokud něco nejde nebo to nestíháte. A pokud tak vybaveni jste, tak je vše jen o tom, být pořádně a dost často s kolegy v kontaktu a vědět, jaký mají názor. A to vše brát v potaz v komplexnosti celé firmy i ostatních oddělení. Jak jednoduché… Ale jak často to funguje? Máte fungující a spolehlivé manažery?

Všem přeji hezký a úspěšný den