Manažer versus podřízení 0:0

Manažer versus podřízení 0:0

Názor zaměstnanců (ať už oprávněný či nikoliv), že jejich nadřízený má příliš pravomocí a řeší vše z pozice síly a je nespravedlivý, může způsobit značné problémy. Není ale třeba se hned hněvat nebo rozčilovat. Je nutné naopak snažit se porozumět tomu, co pracovníci cítí, a společnými kroky se pokusit změnit jejich mínění, jejich přístup – od konfliktního jednání se propracovat ke komunikaci.

Je třeba položit zaměstnancům jasně formulované otázky: „Co by se podle vašeho názoru mělo dělat jinak? Jaké změny v jednání nadřízeného by přinesly prospěch oběma stranám?“ Ale pozor – odpovědi typu „Pokusím se,“ či „udělám, co budu moci,“ nejsou řešením. Dokud váš podřízený neuvidí konkrétní kroky, změny nedosáhnete – komplikace nastává, vyčkává-li každá strana, co udělá ten druhý.

Řešení je možné pouze při vzájemné spolupráci. HR pracovníci by měli být pro takovéto situace školeni a získávat další zkušenosti při jejich řešení. HR manager však může být snadno obviněn ze zaujatosti. Nejlepším řešením je, pomůže-li třetí nezaujatá strana (tzv. prostředník) respektovaná oběma zbývajícími.
Zdroj: HR-free - americký portál zaměřený na lidské zdroje a management
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR-free