Manažeři, tak takhle ne!

Jen třetina anglických zaměstnanců považuje své manažery za modelovou roli a mnoho z nich vidí neschopnost nadřízených zapojit je do vývoje nových nápadů nebo rozhodování. Průzkum společnosti Investors in People zjistil, že:

- téměř čtvrtina zaměstnanců (24 %) cítí, že jejich linioví manažeři berou v úvahu jen málo nebo vůbec jejich názory a neradí se s nimi, než učiní rozhodnutí,

- jen 49 % zaměstnanců v menších podnicích tvrdí, že jejich manažeři spolupracují s ostatními zaměstnanci při rozvíjení nových plánů a nápadů,

- 64 % zaměstnanců v organizacích s více než 1000 zaměstnanci říká, že jejich manažeři s ostatními pracovníky spolupracují při vývoji nových plánů a nápadů,

- zaměstnanci by byli v práci motivovanější, kdyby je jejich manažeři více chválili (19 %), nebo kdyby s nimi sdíleli více informací (17 %).

V manažerských stylech se také objevily regionální rozdíly. Ve Skotsku se manažeři nejméně dělí o informace a vyžadují zpětnou vazbu (43 %), zatímco na severozápadě Anglie manažeři nejvíce spolupracují se zaměstnanci na dosažení rozhodnutí (69 %). Výsledky výzkumu budou patrně manažeři číst neradi, zvláště ti, kteří chybují v motivaci a inspirování lidí. Zaměstnanci zkrátka nejsou ohromeni manažery, kteří s nimi nekomunikují efektivně a ignorují jejich názory a nápady.

-ba-

Zdroj: Personnel Today - portál britského magazínu a online komunita z oblasti HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Personnel Today