Měla by Božena radost?

Za života Boženy Němcové bylo společensky dostačující, jestliže byla žena schopna trochu číst. Dnes ženy umějí číst i psát. Neustále se však hovoří o tom, zda mají skutečně rovnoprávné postavení. Jak je tomu například v zaměstnání? Realita je taková, že ženy si v průměru vydělají o třetinu méně než muži a při přijímacích pohovorech neustále slýchají otázky týkající se časových možností, dětí nebo nemocnosti.

Ženy v dnešní době již přestávají jevit zájem o to, aby je společnost automaticky přiřazovala do domácností. Na druhou stranu ovšem proti tomu nijak aktivně nevystupují. K této neochotě přispívá také celková atmosféra ve společnosti, která místo toho, aby ženu podpořila v jejím boji, stojí spíše proti ní a stigmatizuje ji jako feministku. Cítí-li se žena diskriminována, má možnost obrátit se na příslušný úřad práce. Další pomoc nabízí Český helsinský výbor.

Otázkou zůstává, kdy si naše společnost uvědomí, že být ženou nepředurčuje k jedinému možnému způsobu života, třeba tomu domácko-kuchyňskému. Podle odborníků si zaměstnavatelé mnohdy škodí, nechtějí-li ženy zaměstnávat. Ženám jde mnohem více o práci než samotný úspěch a manažerské pozlátko. Dokážou otevřeněji komunikovat, jsou schopné přijímat odlišné názory a umějí lépe posilovat a řídit týmovou práci. Možná bude příští století patřit právě jim.

**Datum vydání:** IV/2003
Zdroj: JobPilot.cz - české stránky serveru JobPilot s nabídkami práce
Zobrazit přehled článků ze zdroje JobPilot.cz