Měření výkonnosti HR

Bez dobrých metod, jak ostatní přesvědčit o důležitosti HR, bude HR nadále prohrávající v bitvě o prostředky.

Můžete se snažit ukázat jak málo HR firmu stojí a jak je efektivní, srovnávat počet zaměstnanců HR vůči celkovému počtu zaměstnanců firmy. Studie nákladů HR proporcionálně k celkovému obratu možná bude vypadat vědecky, ale není přesvědčivá.

Přesto jsou určitá měření nutná.

Propojte se se záměry a cílem firmy

Odsouhlasené cíle a rozpočet by měli být každoročně základem i pro opatření v HR, včetně zajištění prolínání a implementace potřebných změn. V době, kdy se připravuje rozpočet, je dobré se přesvědčit, že kolegové chápou rizika a omezení HR. Bez jejich pochopení budou vaše šance na úspěch nízké.

Používejte sofistikovanější opatření – ne jejich větší počet

Jeden způsob je dostat se za rámec obecných opatření – např. zajímat se nejen o koeficient akceptace pracovních nabídek, ale i o důvody, kvůli kterým někdo neakceptoval. A co třeba sledování úspěchu přijatých kandidátů s odstupem času?

Srovnávání

Sledování dodržování rozpočtu je užitečné, ale přínosnější je srovnání se s ostatními. Interní srovnání má smysl jen v opravdu velkých organizacích. Můžete zkusit porovnávat jednotlivé aktivity i s organizacemi v jiných odvětvích. Také implementujte srovnání s odděleními v rámci vaší firmy, která řeší strukturálně podobné problémy.

Zlepšujte zpětnou vazbu

Každý si stěžuje, že příliš nechápe své HR. Ale psaný materiál samotný nestačí, neboť jeho větší část zůstane obvykle nepřečtena. Uspokojení interního zákazníka musí být kombinováno s osobní diskusí. Diskuse přinesou neocenitelnou příležitost získat zpětnou vazbu a napomoci pochopení HR kolegy. Je třeba vykazovat přesná data. Důvěra a rozhodování bude vážně poškozeno, pokud se zjistí, že jsou vaše čísla nepřesná.

Do zprůhlednění výkonnosti se vyplatí časově investovat. Pomůže to ostatním vnímat HR jako klíčové služby a strategický zdroj, ne jako přítěž.

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management