Milostný vztah HR a finančních oddělení

Milostný vztah HR a finančních oddělení

Úzká spolupráce finančního oddělení a oddělení lidských zdrojů není v USA běžným jevem, pokud se ale podaří zavést, je výhodná pro obě strany a v konečném důsledku i pro celou organizaci. Obě oddělení mají mnoho společných znaků – jejich pracovníci se vykazují značnou dávkou svědomitosti, protože musí sledovat, kam plynou firemní investice (do prostředků i do zaměstnanců) a kde vznikají náklady.

Obě oddělení jsou jako muž a žena – z Marsu a Venuše. Lidé z oddělení lidských zdrojů se zaměřují spíše na zaměstnance a vztahy, zatímco lidé z oddělení financí mají v popisu práce sledovat, zda někde v organizaci nevznikají nákladová střediska. Dříve bylo za nákladové středisko považováno i oddělení lidských zdrojů, ovšem názory se od té doby změnily.

V současné době je oddělení lidských zdrojů považováno za hodnotu pro akcionáře. Top manažeři si pochvalují návratnost investic do lidského kapitálu a podporují programy propojení HR a finančních oddělení. Příkladem mohou být tzv. rotace zaměstnanců, kdy se zaměstnanci HR po určitou dobu snaží zorientovat v byznysu a pracovníci finančních oddělení se účastní „stáží“ v HR.
Zdroj: Society for Human Resource Management - největší světová profesní organizace manažerů lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Society for Human Resource Management