Mladý šéf versus starší zaměstnanci

Za celých 37 let své kariéry se Stephen Schechter zodpovídal vždy nadřízenému, který byl starší než on. Před rokem přijal nové místo jako vice prezident jedné PR společnosti v New Yorku, jejíž výkonný ředitel je mladý tak, že by mohl být Schechterovým synem. O této dramatické změně rolí pan Schechter říká, že je to zajímavé, vzrušující a podnětné, ale i náročné. Vítejte do nové verze generačních rozdílů, verze 21. století! Starší pracovníci odkládají odchod do důchodu nebo se vrací do práce, protože potřebují peníze nebo jen užitečnou činnost, a stále častěji a s větší pravděpodobností pracují pro mladší šéfy. Nikdo nepředstírá, že tohle převrácené uspořádání je vždy snadné. Starší zaměstnanci neradi přijímají změny a mohou vidět své mladé šéfy jako arogantní nebo méně loajální ke společnosti.

Aby se předešlo nepříjemnostem, odborníci zdůrazňují potřebu porozumět obou věkovým skupinám, generaci X, narozenou mezi 1965 a 1981, která je nyní manažery, a generaci Baby Boomers, narozenou 1946- 1964, která pro ně pracuje. Starší generace definovala sama sebe prací. Brala si práci domů a pracovala i přes víkend. Mladí vyrůstali s nedůvěrou ve velké společnosti a ve starší lidi obecně. Jsou méně loajální a odchází z práce včas. Jsou také méně asertivní a agresivní na pracovišti. Přes jakoukoli věkovou rozdílnost odborníci doporučují základní principy dobrého řízení – nadřízený musí být férový, důsledný, mít jasná a rozumná očekávání a poskytovat pravidelně zpětnou vazbu.

-ba-
Zdroj: HotJobs.com - pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje HotJobs.com