Mohou ředitelé říkat pravdu?

Představte si dilema. Vaše společnost zahájila proces, který má vylepšit efektivnost a úspěch závisí na tisících zaměstnancích po celém světě. Máte určit tým, který bude dohlížet na implementaci postupů pro zvýšení efektivnosti. Ale když máte vyvolat nadšení pro tento proces, máte jim také říci, že někteří z nich přijdou o práci? Nebo to zatajit, s tím, že víte, že by to mohlo ovlivnit jejich produktivitu? Budete chtít být znám jako přímý člověk nebo takový, kterému se nevěří?

S podobnými dilematy zápasí manažeři každý den. A jejich jednání ovlivňuje náhled veřejnosti. A protože se skládá z investorů, zákazníků, a zaměstnanců, nejsou to snadná rozhodování s ohledem na potřebu vybudovat důvěryhodnost u akcionářů.

Důvěryhodnost je velice těžké získat a udržet, hlavně s ohledem na stupeň a rychlost změn, se kterými se manažeři potýkají.

Kde začít

Profesionálové – lidé, kteří designují a vyučují – mohou manažerům vštěpit umění, jak budovat důvěryhodnost. Musí jim pomoci naučit se strategie, díky kterým si toto umění spolehlivě osvojí.

Poznejte sám sebe

Pro manažery je velice hodnotné vědět, jakou důvěru mají u ostatních. Dobrý feedback jim pomůže zjistit  slabiny a silné stránky.

Důslednost

Potřeba manažerů se adaptovat a zůstat flexibilní znamená být důslední při přizpůsobování se věcem nepředvídatelným a nejistým.


Způsobilost

Neustálé sebevzdělávání a vykazování relevantních znalostí je druhá důležitá oblast pro získání důvěryhodnosti. V poli technických znalostí je toto velmi ošidné, kvůli rapidním změnám. Co mají tedy dělat? Rozhodně je lepší přiznat, že na některé otázky neznají odpověď.

Je běžné uvažovat o kompetenci v rámci technických, funkčních a analytických schopností, výzkum ale prokazuje, že úspěšní kombinují tyto vlastnosti s emocionálními a citovými schopnostmi.


Zájem

Hraje velmi důležitou roli, a může se mu každý naučit. Manažer by měl být expertem v umění komunikace a být pozorným posluchačem, umět se správně ptát a vést rozhovor.

Závazek

Nejlepší manažeři vědí, že oni a jejich týmy budou čelit mnoha výzvám, ale vytrvají a zaměří se na příležitosti, které budou k dispozici.

Zaměstnanci a kolegové si zvlášť cení manažerů, kteří se naučí v nejistotě prosperovat, ne jen přežívat. Jako výsledek, důvěryhodní, úspěšní manažeři se věnují osobnímu růstu, přiznávají své chyby a akceptují zodpovědnost za zlepšení bez bázně z neúspěchu.

-av-

Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine