Motivace: několik zaručených tipů

Motivace nespočívá v neosobním vývoji strategických plánů, ale vychází z upřímného zájmu o uznávání osobních hodnot zaměstnanců. Může být úspěšná pouze tehdy, když jsou osobní hodnoty a požadavky zaměstnanců v souladu s jejich prací a celkovými firemními cíli. Ideální je ten případ, kdy zaměstnanci vykonávají svou práci rádi, angažují se, mají pocit neustálého osobního růstu. Firma by tedy měla v zaměstnancích vzbuzovat především dlouhodobou spokojenost, nikoli je motivovat krátkodobě například pomocí příplatků.

Motivovaný zaměstnanec je nejen trvale spokojený, ale i výkonnější než dříve. Chce-li tedy management zvýšit výkon firmy, je zlepšení morálky a motivace zaměstnanců jedním z vhodných řešení. Obecně motivace vyžaduje faktory jako odpovědnost, osobní úspěchy, uznání nebo rozvoj a vzdělávání. Ty lze konkrétně využít například takto:
1. Změňte kontrolu, přičemž zachovejte odpovědnost (motivační faktory: odpovědnost, osobní úspěchy).
2. Zajistěte vyšší odpovědnost jednotlivců v jejich osobní práci (motivační faktory: odpovědnost, uznání).
3. Poskytněte jednotlivci zcela přirozené pracovní prostředí (motivační faktory: odpovědnost, uznání, osobní úspěchy).
4. Zajistěte jednotlivcům větší počet autorit, vytvořte atmosféru pracovní svobody (motivační faktory: odpovědnost, uznání, osobní úspěchy).
5. Zveřejněte finanční zprávy firmy (motivační faktory: vnitřní uznání).
6. Projevujte uznání všem členům týmu (motivační faktory: vnitřní uznání).
7. Umožňujte zaměstnancům vzdělávání (motivační faktory: rozvoj a vzdělávání).
8. Představte nové a složitější úkoly (motivační faktory: rozvoj, vzdělávání, nové výzvy).
9. Přidělujte nové úkoly umožňující dovednostní a vědomostní rozvoj zaměstnanců (motivační faktory: odpovědnost, rozvoj, vzdělávání).

Zdroj: Coxe Group - Stránky americké konzultantské společnosti Coxe Group, Inc. Informace z oblasti managementu.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Coxe Group