Můžete si dovolit kritizovat šéfa?

Pokud s někým úzce spolupracujeme, získáváme užitečný pohled na jeho výkonnost. Důležité je proto sdílet zpětnou vazbu, aby se obě strany mohly zlepšovat. Problematičtější však je, je-li takovým úzkým spolupracovníkem nadřízený. I když mu zpětná vazba může být užitečná, podřízený začíná přemýšlet, zda se o ni s nadřízeným má podělit.

Poskytování zpětné vazby nadřízeným není jednoduché. Budete-li se však držet několika základních pravidel, vaše postřehy mohou pomoci nejen k lepším pracovním výsledkům, ale i k lepšímu vzájemnému vztahu. Šéf by měl vědět, jak jej vnímají ostatní, aby mohl zlepšovat své chování a přístup.

- Vycházejte ze vztahu se svým nadřízeným. Se zpětnou vazbou můžete přijít, panuje-li mezi vámi důvěra. Pokud váš šéf naopak zpětnou vazbu nevnímá, reaguje negativně nebo máte špatné vztahy, je lepší mlčet.

- Počkejte na vyzvání. I když máte dobré vztahy, není rozumné přicházet se zpětnou vazbou neočekávaně. Pokud se šéf nebude ptát sám, zeptejte se nejprve vy, za by jej vaše zpětná vazba zajímala. Ukažte zájem, ale vyčkejte, zda bude vyslyšen.

- Soustřeďte se na svůj pohled. Je velmi snadné představovat si, co byste dělali na místě svého šéfa. Vaše zpětná vazba by se však měla soustředit na to, co vidíte nebo slyšíte, nikoli to, co byste dělali. Pamatujte si, že vnímáte jen částečný obrázek výkonnosti svého šéfa.

- Připravte se na negativní reakci. Počítejte s tím, že i když zpětnou vazbu podáte opatrně, šéf se může rozčílit nebo začít bránit. V takovém případě je lepší přeformulovat připomínku tak, aby odpovídala tomu, co šéfa zajímá. Vysvětlete, že určité jeho chování stojí v cestě jeho cílům. Zároveň se poučte, co chce a nechce slyšet.

- Máte-li pochybnosti, mlčte. Pokud si nejste jisti, zda váš šéf chce slyšet vaši zpětnou vazbu nebo zda nejde o příliš citlivé téma, raději neříkejte nic. Není důvod riskovat dobrý pracovní vztah, necítíte-li, že jeho chování ohrožuje firmu nebo vaše oddělení. Můžete využít anonymních příležitostí pro sdělení svých připomínek, např. v rámci procesu 360stupňové zpětné vazby.

-kk-

Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review