Mýty o násilí na pracovišti

Manažeři lidských zdrojů si často myslí, že znají příčiny násilí, ke kterému dochází na pracovištích. Ve skutečnosti však často naopak podléhají mýtům, které znesnadňují odhalení násilného chování a s tím spojenou prevenci. Článek shrnuje nejčastější mýty.

- Násilí na pracovišti je náhodné a nepředvídatelné. Tato mylná představa vede lidské zdroje často k tomu, že proti násilí nepodnikají žádné kroky. Násilí ale ve skutečnosti eskaluje v cyklu, který téměř vždy ukazuje jasné signály, že k němu dojde. Patří sem především znelidšťování druhých lidí. Zaměstnavatelé by proto měli věnovat zvýšenou pozornost tomu, jak spolu zaměstnanci mluví. Mezi další průvodní znaky násilného chování patří vyhledávání sporů, napadání autorit, pravidelné překračování pravidel, odmítání odpovědnosti a obviňování ostatních.

- Kdokoli může být donucen, aby udělal cokoli. Důležité je vědět, že násilné chování vzniká z frustrace, nikoli strachu. Zaměstnanci se k němu uchylují, když mají pocit, že ztratili kontrolu nad okolnostmi. Zdravý dospělý člověk neužívá násilí jindy než v nutné sebeobraně (nebo obraně své rodiny), dokud nepřijde o kontrolu. Nenásilného člověka proto nelze donutit, aby se choval násilně. Zaměstnavatelé by se proto měli zajímat o své lidi a kontrolovat, zda se jim některé okolnosti na rasovišti nevymykají z rukou.

- Slovní útoky jsou jen slova. Jakékoli výhružky jsou závažná věc. Rozumní lidé výhružné komentáře nepoužívají. Proto je třeba si všímat jakýchkoli slovních útoků jakožto varovného signálu.

- Většinu násilí způsobí blázniví lidé. Zde dochází k velmi časté mýlce. Naopak je potvrzeno, že většinu násilí na pracovišti mají na svědomé lidé, kteří nejsou šílení.

Jak mohou tedy zaměstnavatelé nejlépe zabránit násilí? V první řadě by měli mít písemná pravidla pro chování na pracovišti. Neměli by také omlouvat žádné formy násilného chování. Dále je důležité vzdělávat vedoucí pracovníky, aby byli schopni rozeznat a zaznamenat násilné sklony. Výhodou je krizový manažerský tým, který bude shromažďovat veškerou dokumentaci o násilném chování, vzdělávat a sledovat dodržování pravidel.

-kk-
Zdroj: BLR.com - americký portál věnovaný rozvoji lidských zdrojů, bezpečnosti práce a odměňování
Zobrazit přehled článků ze zdroje BLR.com