Na co si dát pozor při výběru psychodiagnostiky

Ilustrační snímek

Psychodiagnostické nástroje se uplatňují v náboru či rozvoji zaměstnanců již po dlouhá desetiletí. Zaměstnavatelé se jejich prostřednictvím snaží správně vybírat, rozmisťovat a vzdělávat své pracovníky. Existuje celá řada různých přístupů a testů, jimiž lidé procházejí s různými pocity a výsledky. Testy mají totiž často jen velmi omezenou možnost zhodnotit reálné předpoklady pro určité pracovní role.

Možná jste to zažili na vlastní kůži. Výsledek osobnostního testu vás vyřadil z výběrového řízení nebo vás připravil o možnost postupu na vyšší pozici. Mohlo to být oprávněné, ale také nemuselo. Nezbývalo, než se s tím smířit a případně si najít jiného zaměstnavatele.

Profesně zaměřená diagnostika má firmám pomáhat, ale často jim škodí. Jak tomu předejít nebo alespoň minimalizovat riziko? Na varovné signály, které byste neměli přehlížet při výběru psychodiagnostických nástrojů, upozornil server tlnt.com.

1. Zastaralé metody

To, že určitý nástroj existuje již půl století, nemusí znamenat, že je stále aktuální.

2. Hodnocení pomocí adjektiv

Testy, které umožňují respondentům, aby hodnotili sebe sama pomocí adjektiv, dosahují často zkreslených výsledků. Pokud byste se hlásili na pozici prodejce a otázka zněla, zda jste „přátelský“ nebo „ostýchavý“, jak byste asi odpověděli?

3. Nejasný rozsah významu odpovědí

V testech často bývají otázky, na které mají respondenti odpovědět tak, že si přečtou tři nebo čtyři možnosti odpovědí a vyberou tu, která je nejvíce a nejméně charakterizuje. Problém je, že rozdíl mezi zvolenými variantami může být u různých respondentů různě velký.

4. Pravda/nepravda

Ani v tomto případě často nelze určit, co přesně odpověď říká. Respondent může dostat například otázku, zda rád mluví s lidmi. Když odpoví kladně, znamená to, že rád mluví se všemi a když záporně, že s nikým? Co když rád mluví s lidmi, které už zná nebo s těmi, kteří jej osloví jako první?

5. Příliš obecné kategorie

Lidé jsou tak různí, že je velmi obtížné zařazovat je do určitých kategorií. Psychodiagnostické nástroje by měly pracovat s co nejužšími kategoriemi.

6. Chybějící popis uvažování

Některé nástroje hodnotí pouze osobnostní rysy a vůbec nezohledňují způsoby myšlení. To, jak se člověk chová, je jedna věc. Pokud však nevíte, jak uvažuje, nemůžete jeho chování zcela pochopit.

S jakými osobnostními testy máte zkušenost? Které fungují a které naopak ne?

-kk-