Nadřízený s nižší kvalifikací

Množí se případy podřízených zaměstnanců, kteří odsuzují své šéfy na základě toho, že mají méně odborných znalostí. V takových případech však často nejde o otázku skutečné odbornosti, ale spíše o prostředek, jak dosáhnout odvolání příslušného vedoucího (ať již z důvodu méně viditelných chyb typu šikany či sexuálního obtěžování, nebo ve snaze zasednout na jeho místo).

Pro firmy je podstatné především to, zda a jak vedoucí pracovníci plní své úkoly. Nehodnotí šéfy podle toho, co vědí, ale podle toho, co udělají. Pokud tedy firma nemá k vedoucímu námitky, nemají podřízení důvod útočit na něho z pozice své vyšší kvalifikace. Kdyby nakonec šéf věděl všechno, nepotřeboval by kvalifikované podřízené.

Podřízení, kteří se i přesto šéfovi postaví, mohou počítat s tím, že šéf jen z důvodu nižší kvalifikace nebude odvolán. Naopak oni sami si vyslouží ztrátu důvěry zaměstnavatele, a tudíž i vyšší kontrolu. Pak bude jen otázkou času, kdy z firmy odejdou. Jejich odchod bude nezbytný, protože tým, který má ve svém středu člověka narušujícího organizační systém, nemůže uspokojivě fungovat.

Něco jiného je situace, kdy šéf je skutečně nekompetentní a poškozuje práci podřízeného týmu. Zde podřízení nebudou moci jít přímou cestou a otevřeně proti šéfovi vystoupit. Pokud tedy podřízený chce sjednat nápravu, měl by nejprve začít usilovat o podporu kolektivu. Když dochází z tomu, že si šéf například přivlastňuje práci někoho z podřízených, měl by se příslušný podřízený postarat, aby jeho autorství bylo jasně patrné. Měl by vsadit na nenápadné znaky, které se odhalí až při bližším zkoumání, jako jsou například slovní spojení, formulace, odkazy či argumenty, které neodpovídají osobnosti nadřízeného.

Vedoucí pracovníci mohu pochopitelně podobným útokům předcházet. Nejdůležitější je správný výběr zaměstnanců. Je výhodnější vychovávat si zaměstnance a umožnit jim postup na vyšší místa. Dobrý šéf potom také vytváří ve svém týmu pozitivní atmosféru. Doby, kdy se věnovala pozornost pouze technickým otázkám na úkor pracovních vztahů, skončily. Vedoucí pracovníci se musejí celoživotně vzdělávat v oborech, jako je psychologie či sociologie.

-kk-

Zdroj: Marketingové noviny - články a zajímavosti z oblasti obchodu a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketingové noviny