Naučte se reagovat na změny s nadhledem – ochutnávkový workshop

Když 20. 7. 1969 přistávali první lidé na Měsíci, bylo vše pečlivě naplánováno. Za Apollem 11 stálo tisíce hodin výpočtů, nekonečně testů, obrovský tým vědců i počítače připravené na jakoukoliv chybu astronautů. I přesto přistávací modul nakonec minul plánované místo přistání o celé kilometry, počítač hlásil jednu chybu za druhou a modul mířil do místa plného balvanů. Neil Armstrong se jen nadechl, přepnul na ruční řízení a musel se plně spolehnout na intuici, zkušenost a sílu přítomného okamžiku, aby stroj bezpečně dovedl na zem. V té chvíli improvizoval...

Workshop Aplikovaná Improvizace, Koučink Akademie

Fungování v dnešním stále se měnícím firemním prostředí s nejistým vývojem událostí vyžaduje obdobný set dovedností a jednání, jaké předvedl Armstrong tisíce kilometrů na Zemí. Schopnost rozhodovat se komplexně, nelpět na fixních postupech, ale reagovat i v neznámé situaci s klidem a jasným směrem při využití dostupných zdrojů může v důsledku znamenat nejen malý krůček pro jednotlivce, ale také velký skok pro celý tým i firmu. Apollo 11 svou misi nakonec také úspěšně završilo a zapsalo se do dějin.

Vyzkoušejte si principy aplikované improvizace ve firemním prostředí

Máte pocit, že se dění okolo vás stále zrychluje, cítíte se pod tlakem změn a nutnosti se rychle rozhodovat? Pak je třeba zvolit takovou adaptační strategii, která bude fungovat. Aplikovaná improvizace je jedním z nástrojů umožňujících skutečné inovace. Vychází ze zkušeností divadelníků, kteří se léta věnují improvizačnímu divadlu. Tzn. stojíte na scéně, vedle vás další herci, scénář neexistuje, představení začíná...

Jestli vás právě polil studený pot, neobávejte se! Existují finty, které improvizaci umožňují a díky nimž můžete její principy jednoduše využívat i v každodenním životě. Důsledným tréninkem se dokážete nejen sami vypořádat se vším, co přijde, ale také můžete docílit skutečného souladu v týmu, kdy se všichni dokážou plně soustředit na přítomný okamžik i jeden na druhého a zvládají úspěšně čelit dynamicky se měnícím podmínkám projektů a pracovních úkolů.

Jednou z koncepcí, s níž aplikovaná improvizace pracuje a která představuje 5 základních principů adaptace, je model P.L.A.Y.!, jehož autorem je Raymond van Driel, mezinárodní facilitátor a odborník na problematiku spolupráce. Více se dočtete v našem článku.

Přijměte pozvánku na ochutnávkový workshop NOVÝ ROZMĚR, který pořádá AKADEMIE Libchavy. Workshop přináší novou inspiraci pro ředitele, vedoucí a manažery pracující ve firemním, státním, školním či neziskovém sektoru.

Termíny konání:

Praha 25.03.2020 17:00 - 19:00
Brno 24.03.2020  17:00 - 19:00

Cena: 300 Kč bez DPH

Na akci zjistíte, jakým způsobem můžete díky principům aplikované improvizace rozvíjet klíčové dovednosti:

  • schopnost přijímat nápady druhých a společně tvořit – týmová kreativita,
  • rozumět sám sobě, ostatním, situacím a vztahům (emoční inteligence),
  • schopnost přizpůsobit se změnám a přijímat je jako přirozenou součást života,
  • umět se zaměřit na inovace a hledání nových řešení,
  • skutečné zaměření na zákazníka a na jeho potřeby,
  • schopnost vnímat, co se skutečně v komunikaci děje, a reagovat na to tak, že to situaci prospěje.

Setkáním vás provede lektorka a specialistka na aplikovanou improvizaci AKADEMIE Libchavy – Simona Trávníčková.

Přečtěte si reportáž z jarního konání workshopu NOVÝ ROZMĚR, který vedl Raymond van Driel společně se Simonou Trávníčkovou. Zhlédněte videorozhovor, kde společně přibližují principy aplikované improvizace a její využití v každodenním životě.

Více informací a registrace