Nebojte se konfliktu

Nebojte se konfliktu

Osobní kuráž je nezbytná k vyřešení konfliktů v zaměstnání. Je sice mnohem jednodušší a bezpečnější vyhýbat se konfliktům, ty však mohou po čase vyústit v mnohem větší a složitější problém, který může znepříjemňovat prostředí, ve kterém pracujete. Mnoho lidí se konfliktu bojí, neboť si myslí, že pakliže druhý dostane to, co chce, oni už to pak nebudou moci získat.

Konflikt je nepříjemný ještě z dalších důvodů. Od lidí se totiž očekává, že budou za všech okolností pracovat pospolu a efektivně. Konflikt tuto idylu každopádně naruší. Dnes je velmi těžké se konfliktním situacím vyhnout, neboť moderní prostředí je více vyvolává. V malých místnostech jsou nuceni pracovat lidé s různými názory a stanovisky. Manažeři dnes stále více předávají kompetence k rozhodování a řešení konfliktů směrem ke svým podřízeným. Konflikt má však i svá pozitiva. Mezi jeho výhody patří to, že:
- Přiměje lidi k tomu, aby naslouchali a snažili se uvažovat nad názory druhých.
- Podporuje v tom, aby lidé používali alternativních a potencionálních řešení.
- Lidé si více uvědomují svoji odpovědnost při rozhodování a to, že jsou členy pracovního kolektivu.
-kh-

Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR