Nechtějte to písemně

Jednou z nejúžasnějších inovací na americkém pracovišti jsou tzv. nepsaná pravidla. Američané je převzali z baseballu, ale prakticky fungují téměř na každém pracovišti. Jsou zde od toho, aby se mezi zaměstnanci zachoval pořádek a respekt. Lidé si je také pamatují snáze než pravidla daná písemně – jednoduše proto, že při jejich porušení následuje obvykle ihned určitá odplata.

Nepsaná pravidla mají také další velkou výhodu – nikdo se nehádá o to, zda platí nebo neplatí. Kdyby všechny kanceláře zavedly nepsané zákony, pravděpodobně by nikdy nedošla káva v „erárním“ kávovaru, kopírka by za všech okolností fungovala a telefonické hovory by byly vždy věcné a stručné. Kdyby někdo tyto nepsané zákony porušil, ostatní by mu pravděpodobně řekli „Takhle se to dělalo odjakživa. Respektuj to.“

Jaké tedy mohou být konkrétní příklady nepsaných pravidel na pracovišti?
* Parkování na vyhrazeném místě – jestliže někdo zaparkuje na místě, které má pro sebe vyhrazeno šéf oddělení, určitě se najde někdo, kdo mu dá jasně najevo, že tam nemá co dělat.
* Nováčci na oddělení obvykle spíše poslouchají příkazy nadřízených a dělají to, co jim kdo zadá, aby se zaučili.
* Kritika druhého se musí odehrávat vždy v soukromí, a nikoli před ostatními.

**Datum vydání:** VI/2002
Zdroj: HotJobs.com - pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje HotJobs.com