Nechybí vám něco?

Chybí vašim vůdcům základní vůdcovské dovednosti? Podle nedávné studie mezinárodní organizace Center for Creative Leadership je to velmi pravděpodobné.

Studie identifikovala sedm základních vůdcovských dovedností: schopnost vést lidi, strategické plánování, řízení změn, inspirování k odpovědnosti, vynalézavost, schopnost dělat vše potřebné k úspěchu a schopnost rychle se učit. Zároveň přišla s doporučeními, jak tyto dovednosti rozvíjet.    

- Vůdcové se schopností směřovat a motivovat lidi vědí, jak se zaměstnanci komunikovat. Umějí efektivně delegovat, dávat jim nové možnosti, jednat spravedlivě a vybírat talenty pro své týmy.

- Strategické plánování spočívá v převedení vizí do podoby realistických obchodních strategií. Manažeři kompetentní v této oblasti umějí vytyčovat dlouhodobé cíle a strategie a vyvažovat je s krátkodobými potřebami, upravují plány podle měnících se podmínek a počítají s možností vzniku nepředvídaných změn v budoucnosti.    

- Manažeři, kteří uznávají a odměňují úspěchy zaměstnanců, inspirují své podřízené k odpovědnosti. Uznání projevují veřejně a rozumějí tomu, co jejich lidi motivuje. 

- Dobří vůdcové mají také rozvinutou schopnost přicházet se strategiemi pro usnadnění organizačních změn. Změny vnímají pozitivně a do jejich realizace zapojují druhé.

- Manažer se schopností rozvíjet zaměstnance koučuje své lidi za účelem zlepšení jejich výkonnosti, ukazuje směr, podporuje rozvoj kariéry a ujišťuje se, že rozumějí svým pracovním rolím.

- Manažeři s dobrým vyvážením pracovního života se soukromým rozumějí svým prioritám v obou oblastech. Svým chováním dávají najevo, že v životě neexistuje jen kariéra. 

-kk-

Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine