Nedostatek spánku ve světle pracovních povinností

V souvislosti s tím, jak se z Američanů stává národ nespavců závislých na kofeinu, ukazuje nová studie University of Florida, že nedostatek spánku způsobuje nejen únavu, ale i to, že zaměstnanci s každým dalším ránem stále více nenávidí svou práci.

„Je jasné, že se zaměstnanci mohou cítit podráždění, emocionální vyčerpání vedoucí až ke zvýšené nespokojenosti s prací je však překvapující,“ říká odborný asistent Brent Scott, který výzkum vedl. Negativní vlivy nedostatku spánku byly pozorovány zejména u žen. Podle výzkumníků to souvisí s rozdílnými společenskými očekáváními od mužů a žen. Zatímco muži jsou tradičně vedeni k tomu, aby byli klidní a stranili se emocí, od žen se očekává větší emocionální expresivita.

Studie se zúčastnilo 45 zaměstnanců jedné regionální pobočky velké pojišťovací společnosti. Po tři týdny vyplňovali na konci každého dne elektronický dotazník, v němž uváděli svou spokojenost s prací, míru působení nedostatku spánku a jak často prožívali určité emoce. Ukázalo se, že zaměstnanci byli v práci více spokojeni, když uplynulé noci dobře spali a naopak méně spokojeni, pokud nemohli usnout.

I když je všeobecně známo, že spánek regeneruje tělo a hlavně mozek, méně se toho již ví o tom, jak spánek ovlivňuje lidské emoce a postoje. „Vzhledem k tomu, že lidé tráví většinu svého času v práci, je zarážející, že se nevěnuje dostatečná pozornost výzkumu vlivů nedostatku spánku právě v pracovním prostředí,“ uvádí Scott a dodává, že tento problém je stále výraznější, jelikož lidi stále méně spí. Průměrný Američan spí v pracovním týdnu necelých sedm hodin denně a přibližně čtvrtina udává, že spí klidně jen několik nocí v měsíci.

Jedním z důvodů snižující se doby spánku je nástup trendu partnerských párů, v nichž pracují oba členové. Zaměstnavatelé k tomu přidávají více povinností, často na úkor sledování potřeb zaměstnanců. To však může lehce vést ke ztrátě produktivity. Firmy by proto podle Scotta měly poskytovat zaměstnancům větší flexibilitu při vytváření pracovních rozvrhů, umožňovat péči o děti na pracovištích a nabízet programy, v nichž by se zaměstnanci seznamovali s tím, jak zvládat nespavost. Každý jedinec si může pomáhat také sám, pokud bude více cvičit a omezí konzumaci kávy a alkoholu.

-kk-

Zdroj: Newswise - americký informační portál pro novináře z oblasti lidských zdrojů, obchodu a vědy
Zobrazit přehled článků ze zdroje Newswise