Nejdůležitější dovednosti manažera HR

Ilustrační snímek

Bez jakých dovedností nelze uspět v roli manažera HR? Devět odpovědí na tuto otázku přinesl článek na serveru BLR.com, který se stal vůbec nejčtenějším článkem na tomto americkém serveru pro personalisty od roku 2006. Pojďte si s námi tento souhrn dovedností přečíst a zamyslet se, zda byste nějakou z nich nevynechali nebo naopak nepřidali. Co myslíte?

1. Organizační dovednosti

Manažer HR musí pracovat systematicky. Platí to jak pro práci s papíry, tak pro práci s lidmi a jejich kariérou. Musí být silný v časovém plánování své práce.

2. Multitasking

Manažer HR musí každý den zvládat úkoly z rozličných oblastí. Musí být připraven měnit priority, ale také pracovat na více věcech najednou.

3. Schopnost pracovat s neúplnými informacemi

Manažer HR nemusí pokaždé vědět, jak správně zhodnotit situaci z právního hlediska. Musí však vědět, kam se má obrátit pro radu a spolupracovat s odborníky.

4. Vyjednávání

Manažer HR musí být připraven pomáhat stranám s rozdílnými názory hledat společnou řeč. Bez schopnosti vyjednávat se neobejde ani v komunikaci s vedením firmy.

5. Komunikační dovednosti

Manažer HR musí umět komunikovat s lidmi na všech úrovních v hierarchii firmy, s jednotlivci i skupinami. Musí ovládat mluvený i písemný projev a být v něm nejen přesvědčivý, ale i lidský.

6. Etické zásady

Manažer HR musí vědět, jak zacházet s osobními údaji a dalšími důvěrnými informacemi. Musí také dohlížet na to, aby se stejně eticky chovali manažeři k zaměstnancům.

7. Zaměření na zaměstnance i vedení firmy

Manažer HR musí umět najít rovnováhu mezi rolí advokáta zaměstnanců a partnera nejvyšší vedení firmy. Musí být připraven, že mnohá rozhodnutí nebudou jednoduchá ani oblíbená.

8. Řešení problémů

Manažer HR musí být připraven na konflikty a problémy. Pokud je nebude umět řešit, nedosáhne téměř ničeho.

9. Řízení změn

Manažer HR musí počítat se závratným tempem změn, kterému se dnes musejí přizpůsobovat všechny firmy. Jeho úkolem je pomáhat všem zúčastněným, aby pro ně změny byly co nejsnazší.

-kk-

Zdroj: BLR.com - americký portál věnovaný rozvoji lidských zdrojů, bezpečnosti práce a odměňování
Zobrazit přehled článků ze zdroje BLR.com