Nejen penězi živ je zaměstnanec

Odborníci odhadují, že náklady na nahrazení zaměstnance činí 1,5 násobek ročního platu tohoto zaměstnance. Pokud zaměstnavatelé chtějí snížit náklady spojené s fluktuací zaměstnanců a zachovat si produktivní pracovní sílu, neměli by hledět jen na plat a benefity.

Práce může být pro zaměstnance uspokojením a pozitivním zážitkem, pokud plní jejich požadavky. Peníze a benefity očekává každý zaměstnanec automaticky, existuje však také řada nehmatatelných věcí, které mají zásadní vliv na spokojenost zaměstnanců.

- Prostředí. Zaměstnanci chtějí pracovat v příjemném prostředí. Preferují společenskou atmosféru s nízkou hladinou stresu? Pak byste jim měli nabízet projekty vyžadující týmovou práci. Některým naopak vyhovuje větší tlak a nové výzvy. Pak je třeba vybízet je k předkládání vlastních myšlenek.

- Struktura vs. nezávislost. Struktura je integrální součástí pracovišť. Zaměstnanci chtějí vědět, jaké mají k dispozici zdroje. Měli byste jim poskytovat přesné termíny, procedury a rady při plnění projektů. Na druhou stranu jsou i zaměstnanci, kteří chtějí pracovat nezávisle. Chtějí mít vlastní priority a používat vlastní metody. Pak je třeba poskytnout jim větší prostor.

- Pracovní vs. osobní život. Většina zaměstnanců si žádá jistou rovnováhu. Mají závazky, kterým je třeba dostát mimo práci. Projevte zaměstnancům pochopení vzhledem k jejich rodinám a dalším aktivitám. Ukažte jim, že práce nebude zasahovat do jejich osobních životů, ale také to, že vyžadujete vysokou výkonnost.

- Kariérní růst. Kariéra je pro dnešní zaměstnance důležitá věc. Pokud mají svou práci rádi, investují do ní hodně času a energie a jsou úspěšní, chtějí za to být odměněni. Nemusí jít o peněžní odměnu, mohou chtít novou funkci, větší odpovědnost, učit se novým dovednostem. Ujistěte se, že dáváte zaměstnancům možnost růst.

-kk-

Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How