Nejlepší nápady jsou zadarmo

Nejlepší nápady jsou zadarmo

Miliony zaměstnanců denně vidí problémy, které jejich nadřízeným unikají. Často s tím však nemohou nic dělat, takže jen bezmocně přihlížejí tomu, jak podniky plýtvají časem a penězi, klamou a ztrácejí zákazníky a celkově operují hluboko pod hranicí svého potenciálu. Manažeři by si proto měli sílu myšlenek svých podřízených uvědomit. V podstatě jde jen o to, pochopit tři důležité skutečnosti.

- Všímejte si malých myšlenek, nikoli velkých. Všichni milují velké, dramatické myšlenky. Ve skutečnosti je však důležitější všímat si malých myšlenek, protože znamenají konkurenční výhodu, zlepšují detaily, mají široký potenciál využití v rámci celého podniku a jsou nejlepším zdrojem velkých myšlenek, protože ukazují na hlubší problémy. Malé myšlenky také podporují vzdělávání v rámci podniku, lze je dobře měřit a řídit a mohou mít velký úhrnný vliv.
- Vyvarujte se nástrah odměňování. Zvláštní odměňování zaměstnanců za dobré nápady není nutné. Nejúčinnější odměnou pro ně bude vědomí, že jejich myšlenky najdou vyslyšení, uznání a uplatnění. Odměny jsou v podstatě nespravedlivé, protože se většinou udělují původci nápadu bez ohledu na ostatní osoby, které se zasadily o jeho realizaci. Vedou k vyšší režii a menšímu počtu nových nápadů. Navíc podněcují nečestné a podvodné jednání.
- Udělejte z nových nápadů součást každé pracovní pozice. Pokud budou nové myšlenky součástí všech pozic a jejich zvažování běžnou manažerskou činností, bude díky zpětné vazbě možné rozhodovat na nejnižší možné úrovni, rychle a jednoduše.

-kk-
Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How