Největší chyby začínajících personalistů aneb Neznalost neomlouvá

Pokud již v personalistice působíte nějaký ten pátek, jistě si vzpomínáte na určité své začátečnické chyby. Byly to nepříjemné a trapné situace, ale také zásadní lekce pro vaši další kariéru. Chyby jsou zkrátka lidské a chytrý člověk se z nich poučí. Na druhou stranu není třeba opakovat chyby, které už zažili mnozí před vámi. Na jaké chyby by si tedy měli dát pozor začínající personalisté?

Ilustrační snímek

Na jejich nejzávažnější začátečnické chyby se svých členů a příznivců zeptala největší světová profesní organizace manažerů lidských zdrojů Society for Human Resource Management (SHRM). Ukázalo se, že nejčastější je následující desatero chyb.

1. Neschopnost vyvážit roli zástupce zaměstnanců a firmy

Začínající personalisté mají tendenci co nejvíce se zavděčit zaměstnavateli, i když sami vidí chyby na straně managementu. Někteří naopak tak silně bojují za zaměstnance, že přehlížejí zájmy firmy.

2. Příliš přátelský přístup

Začátečníci se často chtějí zalíbit všem. Postupně však zjišťují, že v HR nejde o to, aby vás lidé měli rádi, ale o to, pochopit fungování firmy a rozvíjet kulturu, která umožní úspěch firmy i zaměstnanců.

3. Sdílení důvěrných informací o zaměstnancích

Tato chyba je velmi závažná a může vést k velmi rychlému konci kariéry v HR. Využití důvěrných informací o zaměstnancích ve vlastní prospěch nebo sdílení s nezúčastněnými osobami je nepřijatelné.

4. Opomíjení lidské stránky práce personalisty

I když máme k dispozici stále více moderních technologií a dat, zaměstnanci stále zůstávají lidmi. I personalita by měl ve svém přístupu k nim zůstat člověkem – uchovat si empatii a kritické myšlení.

5. Paušální řešení pro všechny problémy

Správná řešení problémů vždy záleží na situaci, organizaci, odvětví, cílech firmy. Reálný svět mnohdy neumožňuje využití učebnicových příkladů.

6. Skrývání neznalosti

Přiznat neznalost bývá těžké, a proto začátečníci často předstírají, že všechno vědí. Neuvědomují si, že je lepší věnovat určitý čas průzkumu situace a sběru informací, než rozhodnout o něčem, co firmě ve výsledku ublíží.

7. Přílišné zjednodušování

Nedostatečné znalosti a zkušenosti vedou často také k zjednodušování složitých záležitostí a problémů. Personalista se musí nejprve podrobně seznámit s chodem firmy, aby jí mohl nabídnout skutečnou podporu.

8. Přeceňování odborného vzdělání

Ve firmě to nikdy nefunguje přesně tak, jak jste se učili ve škole. Rozhodovat se je třeba na základě přesných informací a dostatečně širokého kontextu.

9. Neznalost personální legislativy

Ve velké firmě má začínající personalista větší prostor se učit, v malé si však chybné předpoklady týkající se zákonem stanovených věcí nemůže dovolit. Musí nejen dodržovat termíny, ale také znát příslušné formuláře atd.

10. Ustrnutí v HR

Personalista dnes musí mít daleko širší rozhled. Aby mohl ke své práci přistupovat strategicky, musí být schopen porozumět také finančním ukazatelům a motivaci managementu firmy.

-kk-

Zdroj: Society for Human Resource Management - největší světová profesní organizace manažerů lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Society for Human Resource Management