Nepřetěžujte manažery

Manažeři HR zaměřují hodně své energie na organizační změny, jejichž cílem je snižování nákladů, zvyšování flexibility, zlepšování pracovní morálky a motivace zaměstnanců atp. Podtextem ale může být centralizovanější řízení a snaha přimět lidi dělat více za méně peněz. Existují nové důkazy o tom, že tyto problémy ohrožují zdravotní stav manažerů.

Britská studie The Quality of Working Life: Managers’ Health and Well-being, která se tématem zabývala, byla publikována nedávno. Před pěti roky bylo změnou ovlivněno 83 % manažerů. V loňském roce toto procento stouplo na 90 % s 97 % ve veřejném sektoru. Podíl manažerů, kteří cítili dopad tří nebo více forem změny, se zvýšil ze 45 na 53 %.

Manažeři připouštějí, že změnu vyvolává hlavně potřeba snížení nákladů, která vede k zintenzivnění a zvýšení tlaku na výkonnost. Procento manažerů, kteří nahlásili změny ve stylu snižování nákladů a kulturní změny, se zvýšilo až o 16 %. Snižování nákladů udává 63 %.

Tlak na změny má zásadní dopad na postoj a chování řady manažerů. Výsledkem těchto změn se snížila jejich loajalita a morálka a svěřili se, že cítí menší pracovní jistotu. Změny negativně ovlivnily jejich motivaci (51 %), pocit celkové fyzické a psychické pohody (48 %), loajalitu (47 %), morálku (61 %) a jistotu v pozici (56 %).

Manažerská práce v posledních pěti letech výrazně zintenzivněla. Lví podíl na tom má zvýšený tlak na vykazování výsledků. Manažeři se cítí přetíženi a nemají čas a zdroje pro výkon svých povinností na vyžadované úrovni. Ve firmách, kde se vyžaduje po manažerech zajištění snížení nákladů, se také zvyšují manažerské absence a to 3,6 dní oproti 2,5 na místech, kde takovéto tlaky nejsou.

Nejkritičtější body jsou:

- nezvladatelné pracovní zatížení,

- nedostatek kontroly nad pozicí,

- práce (tempo a vytížení) zasahující do soukromých životů,

- tlak na přesčasovou aktivitu,

- málo nebo žádný vliv na stanovení výkonnostních cílů,

- zadání nerealistických cílů.

Navíc tímto tlakem velmi trpí zaměstnanecký vztah. Řada manažerů HR neví, jak zvládat efektivitu a zároveň blaho zaměstnanců. Vyžadování vysokého výkonu za takových podmínek je nerozumné a nereálné a pravděpodobně není dlouhodobým zájmem této profese.

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management