Nezapomínejte na nejlepší talenty

Spolu s tím, jak se firmy snaží konsolidovat a snižovat náklady, mohou mizet příležitosti pro rozvoj klíčových talentů. Článek však přináší tipy, jak si udržet a motivovat nejlepší talenty i ve chvíli, kdy se potýkáte se snižováním rozpočtů.

- Zapojte je do programů snižování nákladů či stavů. Firmy mají tendenci chránit své klíčové talenty a co nejdříve je ujišťovat, že se jich snižování nákladů nedotkne. Mnoho vašich talentů však dosud nemuselo zažít obdobnou situaci, a proto máte nyní příležitost učit je. Složité rozhodování o lidských zdrojích je jedním z nejkritičtějších aspektů dlouhodobého rozvoje. Je proto třeba, abyste své talenty zapojili do vedení programů snižování nákladů, a pomáhali tak ve své organizaci budovat kulturu povědomí o nákladech.

- Revidujte dlouhodobé plány pobídek. Například dlouhodobé plány založené na akciích firmy, mohou být výrazně neaktuální, vzhledem k poklesu akciových trhů. Pouze finanční pobídky, které se vyplatí v ekonomicky silnější době, se mohou stát jedním z malých kroků, které podniknete, abyste přesvědčili své talenty o jejich klíčové roli v budoucnosti firmy.

- Udržujte náročné výkonnostní cíle. Jednou z chyb, které se firmy často dopouštějí v době snižování nákladů, je to, že přestanou vytyčovat podnětné cíle pro své nejvýkonnější lidi. Udržení náročných cílů a očekávání jejich splnění je zásadní pro to, abyste udrželi vysokou úroveň motivace. Klesající motivace nejlepších talentů ovlivní i ostatní zaměstnance.

- Sledujte chování, které neodpovídá firemním hodnotám. Nejlepší talenty budou vnímat nejistotu současné ekonomické situace. Pokud se nedotkne přímo jich, může zasáhnout jejich přátele nebo rodinu. Může proto docházet k tomu, že zaměří svou pozornost na sebe na úkor týmové spolupráce. Nedovolte, aby se to stalo, zejména pokud to neodpovídá vašim firemním hodnotám.

- Znovu zhodnoťte svou základnu talentů. Těžké časy dokáží odhalit to nejlepší i nejhorší v každém z nás. To je příležitost k novému zhodnocení vašich talentů, do nichž chcete investovat i v budoucnosti. Ti, kteří nedokáží čelit tlaku nebo postrádají emoční angažovanost k vedení týmů, nejsou vhodnými kandidáty na budoucí vůdce.

-kk-

Zdroj: HR Zone - britský portál zaměřený na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Zone