Nová kniha "Jak řídit lidi"

Řadoví manažeři by měli přivítat nejnovější knihu Michaela Armstronga How to Manage People (Jak řídit lidi) (ISBN 0 7494 5241 4) pro její čtivost, která charakterizuje všechny jeho knihy.

Nová kniha je o klíčových dovednostech, které potřebuje každý manažer. Podle autora je vedení lidí o vůdcovství, motivaci, zanícení a o tom, jak lidi pro práci nadchnout. Jako efektivní lídr byste měli chápat, co váš proces obnáší, uvědomovat si různé dostupné styly vedení a znát, jak nejlépe rozvíjet své schopnosti lídra.

V knize najdete řadu citátů, například bývalý šéf firmy General Electric Jack Welch řekl: „Když se stanete lídrem, úspěch je hlavně v tom, jak dokážete pomoci k růstu ostatním. Když dokážete, aby lidé, kteří pro vás pracují, byli chytřejší, větší a odvážnější.“

Jak Armstrong zdůrazňuje, firmy mohou mít různé směrnice HR, ale je na manažerech, aby tyto protlačili v praxi. To se ale v praxi často neděje. A manažeři pracují ve firmách bez HR a pro které je tato kniha určena primárně.

Je ideálním úvodem pro vedení lidí – stručná a výstižná, přesto explicitní v důležitých tématech, kterými jsou výkon, team-buidling, řízení změn a vedení.

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management