Nový pohled na hodnotu talentu

Kdyby firmy řídily své finanční zdroje tak jako ty lidské, mnoho podílníků, auditorů či regulátorů by jim neustále šlapalo na paty kvůli neefektivnímu hospodaření. I když se již začalo běžně uvažovat tak, že lidské zdroje jsou základním předpokladem úspěchu, řada firem stále nedokáže měřit nebo řídit přínos svých zaměstnanců.

Na cestě k produktivnějšímu a strategičtějšímu náboru, rozvoji a rozmisťování zaměstnanců stojí dvě zásadní překážky. První spočívá v tom, že se manažeři často obávají kategorizovat své lidi, aby nepůsobili elitářsky. Druhým problémem je pak to, že se lidské zdroje automaticky klasifikují podle jednotlivých firemních funkcí a nikoli podle toho, jak zásadní jsou jejich role a jaké vlastnosti a zkušenosti tyto role vyžadují.

Některé pracovní pozice mají větší hodnotový vliv na firmy, a existuje proto velké riziko ztráty peněz nebo reputace v případě, že nejsou dobře vykonávány. V řadě případů jde o lépe placené funkce. Jiné role zase mají výrazný vliv na firemní náklady, protože vyžadují školení, rozvoj a širokou škálu dovedností. Zde jde většinou o nejlépe placené funkce. Na základě této úvahy nabízí článek klasifikaci zaměstnanců do čtyř základních skupin, z nichž každá vyžaduje zcela jiné řízení talentů.

- Tvůrci. Navrhují a zavádějí firemní hodnoty a obchodní modely. Zahrnují vyšší manažery a vedoucí. Jde o velmi řídké zdroje, jejichž dovednosti vyžadují dlouhou praxi a je třeba neustálého dalšího rozvoje.

- Vyslanci. Reprezentují veřejnou tvář firem a odpovídají za zkušenosti zákazníků. Patří sem například bankovní úředníci, pokladní, zdravotní sestry nebo technici pracující u zákazníků. Často je možné tyto zdroje jednoduše nahradit a jejich dovednosti nemusejí být příliš sofistikované. Pokud však nedělají dobře svou práci, firma může značně strádat.

- Mistři řemesla. Zajišťují kvalitu, včasnost a nákladovou efektivitu firemních kroků. Jsou to například designéři v high-tech odvětvích, „nosy“ parfémových značek, míchači nápojů nebo auditoři v účetních firmách.

- Řidiči. Udržují byznys v chodu. Jsou to operátoři výrobních linek nebo administrativní asistenti. I když nejsou přímým předpokladem úspěchu a je jich na pracovním trhu dostatek, v řadě firem představují početně významnou část pracovní síly a špatné řízení může způsobit zastavení provozu či problémy oblasti kvality.

-kk-

Zdroj: Strategy+Business - americký magazín o strategiích v podnikání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Strategy+Business