Nový přístup v oblasti řízení talentů (talent management)

Pro ty nejlepší v HR byla skutečnost, že vrcholový management začal - po kolapsu „nové ekonomie“ v roce 2000 - urgovat nový přístup v oblasti talent managementu, docela zřejmá. Nová vize se týkala, mimo jiné, požadavku na schopnost předpovídat a rychleji reagovat na fluktuace v ekonomice. Bohužel, ti nejlepší a nejchytřejší tvoří asi jen jedno procento z HR a o pět let později se zdá, že těm ostatním stále nic nedošlo. Neuvědomují si, že nepřizpůsobení se bude znamenat, že jednoho dne zjistí, že jsou v 21. století mimo rámec očekávaných kvalit pro svou HR funkci.

Trpělivost klesá

Zkušení lídři zcela chápou, že vybudovat organizaci nebo ji změnit vyžaduje vize, plánování, trpělivost a bezchybné vedení. Všechno ale poukazuje na to, že HR mají všechny změny stále před sebou a trpělivost nadřízených se ztenčuje. Po celém světě se situace řeší i tak, že HR profesionálové jsou propouštěni, přestože mají roky praxe.

Jako příklad uvádíme situaci v jedné velké bance, kde se nedávno rozhodli vyrazit celý tým HR a nahradit jej týmem, který byl sestaven z profesionálů z jiných funkcí, včetně financí, marketingu a prodeje.

Proč byl lepší?

Jistý nadaný člověk vede plánování lidských zdrojů pro společnost, která monitoruje jednu třetinu světového vzduchového prostoru a nemá s HR nic společného.

Vedení vysvětlilo, že společnost potřebovala:

Někoho schopného, kdo bude dobře chápat, co se ve firmě děje, vykonávat běžné plánovací modely pro potřeby pracovních sil, komunikovat s vrcholovým managementem jazykem, který je jim blízký.

Podobné požadavky shora nejsou asi ničím novým, vedoucí si již roky stěžují, že profesionálové v oblasti HR nemají ani základní obchodní dovednosti. Pravdou je, že to bylo jen otázkou času - buď HR vystoupí, prokáže své hodnoty a změní pohled vedení, nebo vedení dojde trpělivost a některá místa obsadí jinými lidmi.

Obhajte se!

Pokud zákazník neucítí hodnotu produktu, nekoupí si jej. Pokud investor nepozná schopnosti vaší firmy, nekoupí si akcie. Pokud vaše vedení nepostřehne, že pracujete pro ně, zbaví se vás. Je na HR opustit staré, přijmout nové a dokázat, že si zaslouží titul „obchodní partner“, za který tak dlouho bojovali.

HR zvítězí, pokud se budou snažit:

- být obchodní profesionálové (ne sociální pracovníci),

- být schopny zvládat finance, řídit změny, plánovat a komunikovat,

- rozumět firmě jako takové, včetně produktů.

Talent management není snadný, je to aktivita kombinující nábor, školení a vývoj, schopnost plánování pracovních sil a zvládání změn.

Zatímco talent management nemůže změnit vlastnictví zdrojů talentů v organizaci, zcela určitě koordinuje jejich akvizice, vývoj, rozmístění a uchování, ve snaze maximalizovat schopnost a kapacitu organizace. Tato praxe, sama o sobě, pokud je vykonávána bezchybně, dokazuje, že HR má to co vrcholový management vyžaduje.

-av-
Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net