Nuda, nuda, ta mě rozežírá

Nuda, nuda, ta mě rozežírá

Pravděpodobně každý zaměstnanec již někdy přemýšlel o tom, že by se mu v jiném zaměstnání dařilo lépe. Někteří pak svůj odchod příliš prodlužovali, jiní uspěchali. Existuje ovšem ještě jiná možnost, jak se zachovat – pokusit se získat nebo obnovit spokojený pocit z práce, která tvoří podstatnou součást každého našeho dne.

Zaměstnanec by si měl nejprve uvědomit, že spokojený může v práci být jen tehdy, jestliže za tím účelem vynaloží úsilí jeho nadřízení, ale i on sám. Pozitivní změna skutečně je možná a úsilí do ní investované se vyplatí. Konkrétně by si měl uvědomit tři skutečnosti:

- Odpovědnost za svoji spokojenost nese sám.
- Co hledá, může nalézt přímo tam, kde je.
- Není třeba čekat.
Zdroj: Career Systems International - Internetové stránky americké konzultantské společnosti
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Systems International