Osm nejčastějších požíračů kancelářské produktivity

Zaměstnanec si v práci často připadá produktivní jako pes, který prospí většinu dne. Nemusí to však být jen jeho vina, protože v prakticky každé kanceláři se najde něco, co jeho produktivitu brzdí. Může jít o nefunkční fax, chybějící dokumenty nebo dveře, které se takříkajíc netrhnou v rukou neustále přicházejících osob. Článek uvádí osm nejtypičtějších záležitostí, které v kancelářích snižují produktivitu zaměstnanců.

- Zastaralé technologie. Jestliže počítače nezvládají nové programy, takže například grafik musí čekat půl minuty, než se mu načte nebo uloží každý obrázek, je třeba zakoupit nové.
- Špatně rozvržená kancelář. Není možné, aby měl zaměstnanec na svém pracovním stole neustále po ruce balík knih a nedosáhl přes ne na telefon.
- Neefektivní systém archivování dokumentů. Špatně zorganizovaný archiv vede ke ztrátě důležitých písemností a také ztrátě času věnované jejich hledání.
- Nekonečný proud informací. Technologie typu e-mailu a mobilních telefonů přinášejí na pracoviště nekončící příval informací soukromých i pracovních, vyžádaných i nevyžádaných informací, který je třeba řídit.
- Špatně organizované porady. Zbytečné porady snižují produktivitu a morálku pracovníků. Vždy je třeba rozhodnout, zda je na poradě o čem diskutovat, s kým je třeba diskutovat a sestavit časový rozvrh a agendu.
- Podřadné výzkumné zdroje. Není možné spoléhat se na informace z oboru získané z nedůvěryhodných nebo zastaralých zdrojů.
- Rozptylování. Hluk na pracovišti způsobený telefonujícími kolegy, psaním na klávesnici, bzučákem dveří a podobně, vede ke ztrátě soustředění a následně nižší produktivitě.
- Nepořádek. Neuspořádané věci způsobují v kanceláři chaos, na očích zaměstnanců by měly být jen ty skutečně potřebné.

**Datum vydání:** VII/2003
Zdroj: bcentral - Portál společnosti Microsoft věnovaný malým podnikům
Zobrazit přehled článků ze zdroje bcentral