Osm novoročních předsevzetí pro udržení zaměstnanců

Bez ohledu na současnou rekordní nezaměstnanost přinese rok 2010 firmám množství výzev v oblasti náboru, udržování a motivování jejich nejlepších talentů. Zaměstnavatelé by proto měli již dnes začít s kroky, které zabrání nechtěné fluktuaci talentů, jakmile dojde k oživení ekonomiky.

- Školte všechny vůdce, než jim nabídnete vyšší pozice.

- Dejte si závazek investovat 5 až 10 procent hrubých příjmů do školení. Ocení to nejen zaměstnanci, ale i zákazníci.

- Investujte čas a úsilí do vytváření programů zapojování nových zaměstnanců do firemní kultury. 

- Zaveďte program opětného zapojování do firemní kultury pro dlouhodobé zaměstnance.

- Budujte kulturu zapojení a vzájemného respektu.

- Dejte si závazek být ekologičtější a prosazovat příslušnost k firmě napříč vaší komunitou a oblastí působení.

- Využijte výhod podpory diverzity na pracovištích.

- Vytvořte a zaveďte program odměňování zaměstnanců za to, že přicházejí se svými nejlepšími nápady. 

-kk-

Zdroj: Talent Management - portál amerického časopisu zaměřeného na řízení talentů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Talent Management