Ovládá vaši firmu strach?

Ilustrační snímek

Strach je spolehlivý zabiják firemní kultury. Zpomaluje chod firmy tím, že vede lidi k váhavosti, zvyšuje stres a znemožňuje jim dosahovat jejich plného potenciálu. Často není vidět na první pohled, to však neznamená, že neexistuje. Jak tedy poznáte, zda vaši firmu ovládá strach? Server tlnt.com identifikoval následujících osm projevů firemní kultury ovládané strachem.

Ignorace špatného chování

Manažeři by měli zaměstnancům jasně ukazovat, jaké chování je a není akceptovatelné při plnění pracovních úkolů. Pokud není špatné chování konfrontováno nebo se řeší jen za zavřenými dveřmi bez jasných výsledků, strach se brzy dostaví.

Povyšování a odměňování jen na základě výsledků

Dobré výsledky by měly být normou. O vyšších výdělcích a především povýšení by však mělo rozhodovat také chování. I jeden manažer s nevhodným chováním může negativně ovlivnit celou firmu.

Emotivní výbuchy manažerů

Emotivní řeč manažera může přispět k motivaci zaměstnanců do další práce, bude-li zaměřena pozitivně. Výbuchy kritických emocí pouze posilují strach.

Cenzura nepříjemných informací před vyššími manažery

Zejména ve větších organizacích se často předkládají nové nápady a návrhy nižším manažerům, kteří rozhodují o tom, zda budou moci být prezentovány před vyššími lídry. To je v pořádku jen do doby, kdy tento postup slouží k tomu, aby se vyšším manažerům předkládalo jen to, co chtějí slyšet.

Jednostranná komunikace

Pokud manažeři otevřeně nekomunikují se svými týmy a nezajímají se o jejich názory, nelze očekávat kulturu založenou na důvěře.

Tajení důležitých e-mailů

Je velmi jednoduché hromadně přeposílat e-maily, aby všichni viděli, jak jste dobří. V případě e-mailů, které jsou skutečně důležité a o kterých by opravdu měli vědět ostatní včetně nejvyššího vedení, se však často stává, že nejsou přeposílány. Důvodem je opět strach.

Nejasnosti ohledně výkonu práce

Každý zaměstnanec by měl jasně rozumě strategiím, prioritám a cílům, na kterých pracuje, a které stojí na určitých hodnotách a způsobech chování. Pokud neví, co a proč dělá, přirozeně cítí obavy. Zde opět hrají zásadní roli manažeři.

Chybějící definice firemních hodnot a očekávaného chování

Firemní hodnoty nestačí vyvěsit na intranetu nebo na plakátech. Je třeba spojit je s konkrétními způsoby chování, aby všichni viděli, jak jim mají rozumět.

-kk-

Zdroj: TLNT - americký blog pro odborníky z oblasti HR a talent managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje TLNT