PepsiCo: 4 fáze plánování nástupnictví

Plánování nástupnictví patří v dnešní době k prioritám řízení lidských zdrojů především velkých firem. Informace o tom, jak k němu přistupuje výrobce nealkoholických nápojů PepsiCo, přinesl server Talent Management. Viceprezident společnosti a ředitel pro rozvoj talentů David Henderson vysvětluje, že přístup k plánování nástupnictví sestává ze čtyř základních fází.

1. Vyhodnocení potřeb

Spočívá v plánování talentových potřeb a jejich propojování s firemní strategií.

2. Diferenční analýza

Spočívá v průzkumu přísunu talentů za účelem definování stavu nabídky a poptávky.

3. Rozšířit, nakoupit, udržet (Broaden, buy, bond)

Po identifikaci mezer přichází na řadu třístupňový model talent managementu, který je odstraní.

  • Rozšířit: Jak budeme rozšiřovat talent, který již máme, aby mohl maximálně využít svůj potenciál?

  • Nakoupit: Kde získáme externí talent, abychom mohli diverzifikovat stávající schopnosti a zaplnit mezery?

  • Udržet: Jak si udržíme klíčové talenty z dlouhodobého hlediska? Jak pracujeme s finančními a nefinančními měřítky, abychom si zajistili bezpečný přísun talentů?

4. Měření

Spočívá ve sledování a měření pokroku. Je třeba se ujistit, že dochází k neustálému zlepšování společně s rozvojem leadershipu.

-kk-

Zdroj: Talent Management - portál amerického časopisu zaměřeného na řízení talentů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Talent Management