Pět mýtů o řízení změn

Dnešní globální obchodní prostředí se velmi rychle mění. Firmy se však stále často chovají tak, jako by se jich změny netýkaly. O změnách totiž panuje řada mýtů. Článek shrnuje pět nejčastějších.

- Změna musí být povinná. Lidé nemají rádi změny, a proto je třeba nutit je ke změnám. Není pravda, že by lidé neměli rádi změny. Nevyhovuje jim pouze to, když se někdo snaží změnit je. Pravá změna vychází z vnitřní motivace a přesvědčení. Efektivní vůdce chápe, že nejlepší cesta k osobní motivaci vede skrze sdílení moci. Účastníci změny se v ní proto musí intelektuálně a emocionálně angažovat.

- Odpůrce je třeba postupně oslabit. Pak změnu všichni přijmou. Nemůžete si dovolit ignorovat ty, kteří otevřeně neprotestují. Takoví zaměstnanci působí, že změnu přijali, ale ve skutečnosti ji tiše sabotují.

- Změna je jednorázová záležitost. Jakmile ji provedeme, vše bude v pořádku. Svět se neustále mění a to by měly přijmout i firmy. Efektivní vůdcové budují kulturu, který podporuje a plánuje pravidelné změny.

- Změna má být radikální. Skuteční změny probíhají v malých krocích. Velké změny totiž zahlcují lidi ještě dříve, než začnou probíhat. Pokud změnu rozdělíte do dílčích kroků, uchováte si nadšení zaměstnanců, protože uvidí pozitivní pokrok v krátkých časových intervalech.

- Změnit se musí ostatní, ne já. Vůdcové často nevidí potřebu vlastní změny. Změny ale začínají vždy nahoře. Vůdce by měl jít příkladem, pokud chce něco změnit.

-kk-

Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher