Pět přímých cest ke ztrátě kvalitních zaměstnanců

Spojené státy si v souvislosti s odchodem silné poválečné generace do důchodu začaly rychle uvědomovat, jak důležité bude udržet si v budoucnosti kvalitní zaměstnance. Pokud si ale firma chce udržet své lidi, měla by dokázat udržet i jejich angažovanost. Často se stává, že svým jednáním spíše zaměstnance o energii připravuje. Článek upozorňuje na pět nebezpečných postupů, které zaměstnance spolehlivě odradí.

- Vy víte všechno a znevažujete názory ostatních. Velký problém nastává, když do firmy přijde nový manažer, který neposlouchá své okolí. Zaměstnanci, jejichž znalosti a zkušenosti jsou pro další rozvoj firmy kritické, se tak stahují do pozadí, propadají skepsi a začínají uvažovat o odchodu.

- Nepřipouštíte své chyby. Když ego a arogance zastíní realistické rozhodování, zaměstnanci se začnou mít na pozoru. Provozní plány začínají hledat cesty pro ospravedlnění často špatných kroků namísto přiznání chyby a zlepšení. Zaměstnanec, který nemá prostor pro svůj názor, rezignuje.

- Nejdříve jednáte a pak až přemýšlíte. V dnešním hektickém světě je tento postup stále běžnější. Může však mít katastrofální důsledky. Například e-mail je sice rychlý komunikační nástroj, je však třeba pamatovat na správnou volbu tónu, jmen apod. Čím důležitější je vztah s danou osobou a výsledky vašich jednání, tím více je třeba připravit se předem a zvážit jednotlivé kroky.

- Obklopujete se uzavřeným okruhem lidí, kteří přemýšlejí stejně. Čím výše jste postavení, tím důležitější jsou pro vás názory lidí s odlišnými pohledy na věc. Pokud se před nimi izolujete a budete mít kolem sebe jen přitakavače, může vám utéci řada příležitostí. Zaměstnanci navíc ztratí zájem s vámi komunikovat.

- Říkáte jedno a děláte druhé. Zaměstnance spolehlivě odradí, pokud budete používat dvojí metr. Typickým příkladem jsou firmy, které propouštějí a pečlivě zkoumají všechny položky svých rozpočtů, aby mohli pořádat zasedání v drahých hotelích.

-kk-

Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher